Психологія самосвідомості

Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія самосвідомості” є розкрити зміст та особливості психології самосвідомості особистості, забезпечити професійну компетентність психологів з психологічної структури, генезису, розвитку самосвідомості.        

Основними завданнями є: формувати знання про психологію самосвідомості, механізми її виникнення, функціонування та розвитку; сприяти осмисленому усвідомленню майбутніми психологами особливостей власної самосвідомості, психологічних механізмів і умов розвитку як власної самосвідомості, так і самосвідомості інших людей.