Психологія сексуальності

Предметною областю психології сексуальності, як інтеграційної дисципліни, є феноменологія проявів індивідуальних, особових, субкультурних і культурних особливостей сексуальності. У даному курсі основна увага приділена розгляду відповідній проблематиці з культурологічних, філософських і педагогічних для психолого-педагогічних позицій. Проте, певною мірою  зачіпаються біо-медичні, фізіологічні і психотерапевтичні аспекти. Знання закономірностей психосексуального розвитку допоможуть майбутнім психологам усвідомити і скоригувати свої уявлення про сексуальність, зрозуміти механізми її становлення, знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта а рамках його психосексуальної сфери.