Психологія сімї

В системі психологічних знань феномен сім’ї вивчається в рамках соціальної психології та психології особистості, вікової та педагогічної психології, психології емоцій та сексуальності а також патопсихології та психології соціальної роботи. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із психологічними засадами феномену сім’ї з позиції індивіда, спільноти та суспільства в цілому, що визначають межі її функціонування в різних соціальних системах. Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: сім'я як соціально-психологічний феномен; сім’я як соціальна система; психологія сімейних взаємин; діагностика сімейних взаємин.