Психологія спілкування

Завданнями даного курсу є: ознайомлення студентів із системою знань про психологічні механізми спілкування, його моральні норми і правила; навчити аналізувати існуючі ситуації спілкування; сприяти оволодінню студентами системами способів і засобів спілкування;

Курс спрямований на вивчення: предмету, мети та завдання спілкування; сутність психологічної культури спілкування: особливості вербальної та невербальної комунікації, сутність інтерактивного спілкування та соціальної перцепції.