Психологія спорту

Мета курсу  полягає у створенні умов для засвоєння слухачами науково-методологічних та прикладних проблем галузі, психологічної характеристики спортивної діяльності, засобів психологічного супроводу   спортсменів. Завданнякурсу: формування спеціальних знань, що визначають психологічний супровід спортивної діяльності; формування умінь, необхідних для практичної реалізації професійної діяльності психолога у сфері спортивної психології.