Психологія творчості

«Психологія творчості» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, зокрема: ознайомлення з основними поняттями психології творчих здібностей та обдарованості, історією розвитку і основними напрямками сучасних досліджень, сприяти формуванню вмінь та навичок, необхідних у професійній діяльності практичним психологам.