Психологія творчості та обдарованості

Мета полягає в ознайомленні студентів з системою психологічних знань, що містить фундаментальні теорії і концепції творчості, відомості про закономірності становлення та розвитку творчої особистості, методичні прийоми діагностики та стимулювання творчості в процесі професійної діяльності (психотерапевтичний процес, індивідуальне консультування, груповий тренінг), шляхи саморозвитку креативності у студентів.