Психологія управління

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення студентів з психологічними особливостями процесу управління, закономірностями соціальної взаємодії в умовах організації, та особливостями застосовування методів психологічного дослідження в роботі з персоналом. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: психологія управлінської діяльності та психологічна характеристика суб’єкта та об’єкта управління.