Психологія впливу

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:формування базових засад загального наукового розуміння психологічних закономірностей впливу, поглибленого розуміння механізмів взаємовпливів у взаємодії з іншими людьми, а також способах протистояння впливам, формування початкових навичок і умінь для практичної роботи у галузі психології.

Завдання курсу: розширити и поглибити  знання з дисципліни; вивчити  психологічні закономірності різних видів впливу і їхніх наслідків для людини; оволодіння механізмами нейтралізації маніпуляцій у спілкуванні; уміння задавати питання, мистецтво професійного слухання, майстерність конструктивної критики; формування вмінь організації оптимального спілкування, емоційної й поведінкової саморегуляції.