Психологія залежної поведінки

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:розкрити психологічні механізми та закономірності залежної адиктивної поведінки людини; сприяти оволодінню системою знань про види та особливості залежної поведінки; формування у майбутніх соціальних педагогів навичок профілактичної та корекційної роботи залежної поведінки.

Завдання курсу: розкрити змісту базових теоретичних засад психології залежної поведінки; ознайомити студентів з видами, особливостями та механізмами формування хімічних та не хімічних залежностей людини; ознайомити з психологічними методами діагностики, профілактики та корекції залежної поведінки; сприяти формуванню професійних навичок роботи з людьми з залежною поведінкою.