Соціальна психологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є ознайомлення студентів з соціально-психологічними явищами, процесами, їхніми закономірностями і наслідками, історією становлення соціально-психологічних знань та прикладними аспектами соціально-психологічних досліджень. Курс передбачає опануванням методами соціальної психології та ознайомлення з вимогами щодо їх застосування в прикладній сфері життя. Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: соціальна психологія як наука; соціальна психологія особистості; психологія міжособистісних відносин та спілкування; соціальна психологія спільнот і груп; напрями прикладної соціальної психології.