Соціальні та політичні конфлікти

Навчальна дисципліна «Соціальні та політичні конфлікти» забезпечує формування системи знань і практичних основ конфліктології про природу конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати конфліктну ситуацію, позитивну сприймати конфлікт і прагматично його використовувати. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами методів розробки ефективних систем організаційного попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях, методів психологічного забезпечення переговорів.