Сучасні психологічні теорії

Мета навчального курсу полягає у висвітленні психологічного змісту, маханізмів та умов становлення і розвитку особистості, засвоєнні теоретичних знань і практичних навиків, що необхідні для підготовки і практичної діяльності психолога. Створення цілісного уявлення про різноманітність класичних і сучасних підходів до психології особистості

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні психологічні теорії»