Теоретико-методологічні проблеми психології

Метакурсу полягає у створенні умов для забезпечення теоретичної грамотності та теоретичної рефлексії психолога магістра, що відображається у розумінні ним специфіки сучасного стану та тенденцій розвитку психологічної теорії та практики, пошуків рішення основних проблем психології. Вивчення курсу сприяє формуванню спеціальних знань, необхідних для аналізу класичних та сучасних психологічних теорій та їхніх науково-методологічні та прикладних можливостей. А також формуванню спеціальних вмінь, що забезпечують  реалізацію науково-дослідницької та професійно-практичної діяльності психолога.