Вікова фізіологія та валеологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія» є розкрити зміст та сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання у сфері педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички у педагогічній діяльності з метою профілактики захворювань; формування валеологічної культури майбутнього вчителя, озброєного знаннями та уміннями, які необхідні для забезпечення збереження індивідуального здоров’я і здоров’я учнів.      

Основними завданнями є: сформувати у студентів систему валеологічних знань для усвідомлення здорового способу життя, глибокі переконання в необхідності його дотримання особистістю і розуміння головних проблем, які пов’язані із впровадженням його в життя;допомогти студентам оволодіти основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя.