Загальна психологія

Метою даного курсу є вивчення основних понять та структури особистості в різних теоретичних моделях, визначення факторів функціонування та розвитку психіки, психічних явищ (процесів, станів та властивостей) особистості. Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, основи взаємодії й спілкування та процес і механізми управління життєдіяльністю особистості в процесі освіти та навчання. Дисципліна є складовою загально-професійної підготовки психологів. Крім професійного спрямування дана дисципліна допомагає зорієнтуватися в різноманітних поглядах на особистість і зробити власний вибір тієї чи іншої теорії.