УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

Дисципліна «Управління інформаційними зв’язками» входить у нормативну частину навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010020…

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дисципліна «Теорія організацій» входить у нормативну частину навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним…

МЕДІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Дисципліна «Медійний менеджмент» входить у частину дисциплін самостійного вибору студентів навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010020…

ЕЛЕКТРОННА ПЕДАГОГІКА

Дисципліна «Електронна педагогіка» входить у частину дисциплін самостійного вибору студентів навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності…

Теорія та практика  вищої професійної освіти

Метою вищої школи є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, формування високих моральних рис громадян, здатних до свідомого…

Тайм-менеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу

Ефективний і результативний менеджмент навчального закладу залежить від ступеня розвитку управлінської діяльності керівника, зокрема від здатності оптимальної організації поточної і оперативної діяльності в часі. Для…

Техніка управлінської діяльності

Вивчення такого явища як організаційна культура викликане еволюційним розвитком управління персоналом, пов'язано з необхідністю підвищення ефективності праці. Предметом вивчення дисципліни "організаційна культура"…

Управління навчальною та виховною діяльністю

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю» є формування освіченої та високопрофесійної особистості керівника навчального закладу, якому притаманне ефективне…

Керівник навчального закладу

Мета навчального курсу: - розширити та поглибити знання магістрів з теорії управління навчальними закладами в сучасних умовах реформування освіти, враховуючи специфіку навчального закладу та рівень їх компетентності в…

Методика викладання навчальних дисциплін у ВНЗ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування здатності до організації науково-педагогічної діяльності та виховної роботи зі студентами на християнських засадах. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми зі…

Методика викладання навчальних предметів у ЗНЗ

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення готовності до формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесівикладання навчальних предметів у ЗНЗ. Згідно з вимогами освітньо-професійної…

Основи християнської етики і моралі

Метою викладання навчальної дисципліни є формування здатності до розроблення програм діяльності та стратегії розвитку навчального закладу на основі християнської етики і моралі. Згідно з вимогами освітньо-професійної…

Християнська духовність

Метою викладання навчальної дисципліни є формування здатності до організації науково-педагогічної діяльності та виховної роботи зі студентами на християнських засадах. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми зі…

Основи християнської педагогіки

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення готовності до формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі підготовки у вищій школі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми зі…

Управління змістом робіт

Метою викладання навчальної дисципліни є формування здатності до управління змістом робіт в умовах компетентнісно орієнтованої освіти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові…

Менеджмент організацій

Метою викладання навчальної дисципліниє формування здатності до розроблення програм діяльності та стратегії розвитку навчального закладу. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набутифахові…

Дидактичні системи у вищій освіті

Метою викладання навчальної дисципліниє формування здатності до використання дидактичних систем у процесі підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні…

Системний підхід у вищій освіті

Метою викладання навчальної дисципліниє формування здатності до організації науково-педагогічної діяльності та виховної роботи зі студентами на засадах системного підходу.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми…

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Метою викладання навчальної дисципліниє забезпечення готовності до формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі підготовки у вищій школі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти…

Компетентнісно орієнтоване управління навчальним закладом

Метою викладання навчальної дисципліниє формування здатності доуправління навчальним закладом в умовахкомпетентнісно орієнтованої освіти.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набутифахові…

Моделювання діяльності фахівця

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання діяльності фахівця» є формування здатності до розробленнята аналізумоделі діяльності фахівця.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти…