Нині українське суспільство переживає нелегкий етап як політико-економічного так і національно-культурного відродження. Основою цього процесу є прагнення аби у підростаючого покоління України формувалось стійке розуміння, що від нього залежить успішний розвиток молодої української держави, що шляхи досягнення успішності лежать у площині в тому числі національно-духовного становлення, вирішення проблем моральної деградації тощо.

Для цього у нашій державі уже здійснено перший крок. Введено викладання в школі предмету  «Основи християнської етики», впровадження якого, звичайно, що не вирішує глобальних проблем суспільства, проте допомагає дітям, батькам, учителям у формуванні духовності, розуміння призначення людини на землі, сприяє становленню особистості.

Розуміючи, що в цьому важливому процесі чільне місце належить учителю, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» долучився до цієї загальнодержавної справи, створивши систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів предмету «Основи християнської етики».

З 2015 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» здійснює підготовку магістрів, а в поточному році розроблено програму та впроваджено курс підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва державного зразка.

Отже, шановні колеги, в разі Вашої зацікавленості питанням підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації просимо звертатись за адресою: м. Київ , вул. Січових Стрільців, 52-А.

 

Доктор педагогічних наук Сіданіч Ірина Леонідівна
конт. тел. 067-797-62-07

Стецюк Дмитро Іванович
конт. тел.  067-503-45-57