Освітньо-професійні / наукові програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи