Підвищення кваліфікації педагогів фахової передвищої освіти

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Робоча навчальна програма змістового модулю «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами»

Робоча навчальна програма Змістовного модуля «Цифрові технології в освіті»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ: МЕТОДИКА РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»

Вартість освітніх послуг

Питання до диференційованого заліку за ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОДЯКА від Івано-Франківського базового медичного коледжу