Школа молодого вченого

 

14-16 листопада 2012 року розпочала свою роботу Всеукраїнська Школа молодого науковця Університету менеджменту освіти НАПН України. Відкриття Школи для Університету стало логічним продовженням багаторічної плідної праці  по підготовці наукової еліти для системи освіти України. Вже більше 20 років Університет накопичує досвід роботи з молодими науковцями в галузі педагогіки, психології та управління освітою. Підготовлено близько 300 кандидатів наук для системи післядипломної педагогічної освіти України. Випускники аспірантури Університету сьогодні очолюють обласні інститути, навчальні заклади різних ступенів акредитації, керують кафедрами, займають провідні посади в районних та міських відділах освіти. Всеце дає право вважати Університет лідером з нарощування наукового потенціалу для системи освіти України.

Пріоритетом в підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів УМО було і залишається залучення та підтримка талановитої молоді, постійне впровадження в навчальний процес інноваційних форм та методів роботи з молодими науковцями.

Одним з таким кроків і є Школа молодого науковця.Це постійнодіюче професійне об’єднання докторантів, аспірантів, здобувачів,  магістрів  та тих педагогічних працівників, які  потенційно  зацікавлені здійснювати науково–дослідну роботу, спрямовану на дослідження сучасних управлінських та психолого-педагогічних проблем у післядипломній освіті.

Головною метою діяльності Школи єстворення додаткових умов надання науково-методичної допомоги молодим науковцям, які спрямовані на підвищення якості дисертаційних досліджень, професійне зростання та забезпечення ефективної підготовки конкурентоспроможного сучасного науковця.

В структурі Школи передбачена робота трьох Відділень, тематика навчально-методичних заходів яких зорієнтована на потребу  поглиблення знань та умінь молодих науковців, виходячи з етапів їх навчання:

  • Відділення «Перші кроки до захисту дисертації» для аспірантів і здобувачів І курсу;
  • Відділення «Дисертаційне дослідження: шлях до успіху» для аспірантів і здобувачів ІІ курсу;
  • Відділення «За крок до захисту дисертації» для аспірантів і здобувачів ІІІ - ІV курсу. 

Положення про школу

Звіт про роботу Всеукраїнської Школи молодого науковця

Програми школи молодого науковця