Вимоги щодо здачі кандидатських екзаменів

Перелік документів, що подають здобувачі для здачі кандидатських екзаменів.

 • заява;
 • копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;
 • листок обліку кадрів, завірений за місцем роботи здобувача;
 • витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу чи наукової установи, де виконується дисертаційна робота;
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки.

Здобувачі зобов'язані:

 • не пізніше як за місяць до початку сесії прикріпитись і подати заяву на ім'я ректора;
 • відвідувати консультації;
 • у вказаний термін подати реферат (1 друк. арк.).

Вимоги щодо здачі кандидатських екзаменів із спеціальності.

 • Реферат для складання кандидатського іспиту зі спеціальності має відображати основний зміст дисертації. Замість реферату можно подати ксерокопію статті по темі дослідження, яка надрукована у фаховому виданні (сама стаття, титульна сторінка журналу, сторінка з редакційною групою журналу та зміст даного номеру).
 • Обов'язково складається додаткова програма для здачі кандидатських іспитів із спеціальності. Вона містить перелік запитань (10-15), які члени комісії могли би поставити Вам стосовно Вашого дисертаційного дослідження, а також переліку літературних джерел (10-15) за останні 5 років, які безпосередньо вплинули на Ваше дисертаційне дослідження.