ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ
Установчі збори щодо заснування
Українського відкритого університету післядипломної освіти

 

22 грудня 2015 р.,  м.  Київ, вул. Січових Стрільців 52-а

 

З метою створення на теренах України європейської інноваційної системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів 22 грудня 2015 року о 10 годині в залі засідань Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (УМО) відбулися установчі збори членів Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» з нагоди заснування Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) – першого в Україні навчального закладу, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечуватиме розроблення і впровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, фахівців інших галузей, а також реалізуватиме проекти з надання освітніх послуг та проведення наукових досліджень на замовлення місцевих органів влади, установ та організацій на підставі окремих угод між членами Консорціуму та замовниками.

Об’єднання закладів післядипломної педагогічної освіти в Український відкритий університет післядипломної освіти у складі Консорціуму відбувається на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, який має багаторічний досвід надання освітніх послуг у сфері освіти дорослих і виступає координаційним центром щодо організації діяльності регіональних інститутів післядипломної освіти – членів  Консорціуму, сприяє посиленню їх наукового потенціалу, забезпечує набуття ними окремих прав вищих навчальних закладів, зокрема стосовно здійснення педагогічної діяльності за акредитованими освітніми програмами, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, соціального захисту науково-педагогічних працівників.

Використовуючи можливості Університету менеджменту освіти НАПН України (УМО), регіональні заклади ППО – члени Консорціуму матимуть змогу вирішувати науково-організаційні та науково-методичні питання своєї діяльності у взаємодії зі структурними  підрозділами та Вченою  радою  Університету (зокрема, це стосується атестації педагогічних працівників ОІППО на  Вченій  раді  Університету).

Партнери-засновники УВУПО будуватимуть свої відносини на основі статуту  Українського  відкритого університету післядипломної  освіти і взаємних домовленостей, виходячи з реальних фінансових можливостей, зазначених   в  окремих договорах  та  проектах.

До участі запрошуються педагоги, науковці, громадські діячі, керівники й члени громадських організацій, представники мас-медіа.