Даценко Артем Станіславович

Даценко Артем Станіславович

відповідальний секретар профспілки
Інформація

ORCIDiD 0000-0003-1962-5150

Профіль вченого у GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?iew_op=new_articles&hl=ru&imq=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4140

 

Додаткові відомості

Освіта вища, Донецький Національний університет 2000 р.

Досвід роботи 18 років

Теми дисертацій (захищених) «Селянство Донбасу в Український національно-демократичній Революції 1917-1920 рр.»

Громадська активність Є засновником і членом профспілкового комітету працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

 

Наукова діяльність

Є автором понад 30 публікацій, в тому числі 7 фахових.

З 2017 р. працює над науково-дослідною темою «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 

Перелік продукції (за останні два роки)

1. Даценко А.С. Використання опитувань в процесі організації підвищення кваліфікації (на прикладі БІНПО УМО) /А.С.Даценко // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 28 березня – 21 квітня 2016р. /за ред. Ситнікова О.П./ БІНПО УМО НАПНУ – Біла Церква, 2016 – С.174– 177.

2. Даценко А.С. Вплив використання ІКТ педагогічними працівниками

на учня ПНЗ /А.С.Даценко // SCIENCE  AND  LIFE:  Proceedings  of  articles  the  international  scientific  conference.  CzechRepublic, Karlovy Vary  -  Ukraine, Kyiv,  30  November  2017 [Electronic resource] / Editors prof. I.P.Klimov,  I.V.Ignatko,  V.B.Mantusov, 2017 – С.96– 104. 

3.Даценко А.С. Готовность к использованию ИКТ педагогическими работниками профессиональных учебных заведений в профессиональной деятельности /А.С.Даценко // // Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития // Материалы международной on-lineконференции 31 октября 2017 г.г.Тараз,филиал АО«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской областиРеспублики Казахстан. – 2017. – С. 67–70.

4. Даценко А.С. До питань інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників ПНЗ /А.С.Даценко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освітні інновації у професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології» 13-14 вересня 2016 р., м. Чернігів / за ред. Ситнікова О.П./ БІНПО УМО НАПНУ – Біла Церква, 2016 – С.68– 72. 

15.  Даценко А.С. Трудовий та колективний договір працівників освіти: методичні вказівки за темою/ А.С. Даценко. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2016. –   26 с.

16.  Даценко А.С. Патенти на винаходи та корисні моделі: методичні вказівки за темою / А.С. Даценко. – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2016. –   26 с.

17. Даценко А.С. Дослідження мотивації навчання в педагогічному прогнозуванні/ А.С. Даценко // Впровадження інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару 7-8 жовтня 2015р.,  Дніпропетровськ, Україна/за ред. Ситнікова О.П./ БІНПО УМО НАПНУ – Біла Церква, 2015 – С.50– 51.

18. Даценко А.С. Використання опитувань у процесі організації підвищення кваліфікації ( на прикладі БІНПО УМО). Подано до друку у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Особливості впровадження національної рамки кваліфікацій в післядипломну освіту», УМО НАПН України, листопад, 2015.

19. Даценко А.С. Мотивація навчання як складова педагогічного прогнозування (на прикладі ІПО ІПП УМО),  підготовлено до друку.

20. Даценко А.С. Мотивація навчання як складова процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ (на прикладі БІНПО УМО), підготовлено до друку.

21. Даценко А.С. Інформаційна компетентність педагога як складова процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ (на прикладі БІНПО УМО), підготовлено до друку.

22. Даценко А.С. Використання опитувань в процесі організації підвищення кваліфікації (на прикладі БІНПО УМО), підготовлено до друку. 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

16 червня 2016 р. проведено методологічний семінар на тему «Право інтелектуальної власності педпрацівників в умовах сучасного інформаційного середовища» (червень)

18 травня 2017 р. у Курахівському професійному ліцеї (Донецька обл.) було проведено круглий стіл на тему «Організація роботи з охорони праці в ПНЗ».

20 вересня 2017 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України (БІНПО) було проведено методологічний семінар «Електронні дидактичні тести», організований кафедрою технологій навчання, охорони праці та дизайну.

25 вересня 2017 року взято участь у Всеукраїнському Вебінарі до Дня машинобудівників «Машинобудування та професійна освіта України – разом до Європейського майбутнього» (на базі НМЦ ПТО у Донецькій області).

10 жовтня 2017 року взято участь у міжнародній онлайн-конференції «Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития», яка проводилася в м.Тараз,Жамбильскої області, республіка Казахстан 

26 жовтня 2017 року педагогічні працівники кафедри взяли участь в організації та виступили на регіональному науково-практичному семінарі «Компетентісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників у контексті сучасних інновацій (на базі НМЦ ПТО у Закарпатській області). 

Науково-організаційна діяльність 

Як виконуючий обов’язки завідувача кафедри ТНОП та Д БІНПО УМО керує виконання НДР з теми  «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», яка є частиною комплексної науково-дослідної теми «Удосконалення сучасних моделей підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у контексті формування і розвитку компетентностей педагогів професійної освіти» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Професійний розвиток

1.Підвищення кваліфікації з охорони праці для  викладачів охорони праці ВНЗ від 20.03.2015р. № 104-15-8

2.Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» від 06.11.2015р.