Редакційно-видавничий відділ

У ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» працює редакційно-видавничий відділ (РВВ). Працівники відділу постійно надають кваліфіковану практичну допомогу працівникам усіх структурних підрозділів Університету з питань підготовки рукописів, згідно з Гостами, їх видання друком, здійснюють контроль за науково-методичним змістом матеріалів та їх мовним оформленням.

У плані роботи відділу – підготовка до видання наукових монографій, навчально-методичних посібників, спецкурсів, звітів, навчальних програм тощо, що сприяє організації всебічного розвитку особистості в сучасних умовах.

Університет менеджменту освіти є засновником та співзасновником низки наукових періодичних видань, серед них: міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні», збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання (перереєстроване на три серії та затверджено ДАК України у 2016 році), електронний науковий журнал «Теорія і методика управління освітою» (електронне фахове видання).

Пропозиції до співпраці:

Перше, що ми хотіли б запропонувати — це інформування про наявність навчально-методичної літератури та такої, що тільки готується до друку.

Друге: приймаємо до друку (через процедуру розгляду на науково-методичній раді УМО) цікаві, актуальні роботи з місць (посібники, монографії, спецкурси, лекції тощо).

Третє: запрошуємо авторів до співпраці на сторінках часопису «Післядипломна освіта в Україні». Відкритість і доступність в обговоренні проблемних і нагальних питань у післядипломній освіті мають стати візиткою нашого журналу.

Четверте: запрошуємо активних авторів також на сторінки оновленого, перереєстрованого збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» для поглиблення та розвитку післядипломної освіти в Україні, підвищення якості освіти.

П’яте: редагування рукописів. У відділі працюють високопрофесійні редактори, які мають не один десяток років стажу роботи саме з навчальною літературою.

Шосте: враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (Із змінами, внесеними, згідно із Постановою КМ України № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010), редакційно-видавничий відділ Університету запрошує до плідної співпраці всіх зацікавлених осіб, акцентуючи увагу на створенні та реалізації комерційних проектів з наповнення відповідного сегмента ринку актуальною, сучасною, якісною освітянською літературою.

Редакційно-видавничий відділ запрошує до співпраці науковців міжгалузевих регіональних інститутів, педагогів і психологів, філософів, соціологів та економістів, керівників закладів освіти, педагогів-практиків.

Мета і завдання

Склад

Інформаційний дайжест

Наші видання

Контакти

Новини та оголошення