Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) – структурна одиниця ДЗВО «Університет менеджменту освіти», що співпрацює з усіма іншими структурними підрозділами Університету, державними органами управління освітою та Національною академією педагогічних наук України. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, Статутом Університету, наказами, рішеннями та розпорядженнями керівництва Університету, Положенням про відділ. Співробітники відділу надають кваліфіковану практичну допомогу науково-педагогічним працівникам Університету у підготовці рукописів відповідно до державних стандартів, контролюють науково-методичний зміст матеріалів та їх мовностилістичне оформлення.

У планах роботи відділу – підготовка до видання наукових монографій, навчально-методичних посібників, спецкурсів, звітів, навчальних програм, що сприяє організації всебічного розвитку особистості в сучасних умовах.

Університет є засновником та співзасновником низки наукових періодичних видань: міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), серіям «Педагогічні науки» та «Соціально-поведінкові науки» відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України присвоєно категорію «Б».

Редакційно-видавничий відділ здійснює редакційну підготовку рукописів для їх подальшої публікації.

У відділі працюють висококваліфіковані редактори з багаторічним досвідом підготовки навчальної літератури.

Запрошуємо до співпраці авторів спецкурсів, лекцій, воркшопів до співпраці на оновлених сторінках часопису «Післядипломна освіта в Україні». Відкритість і доступність в обговоренні проблемних і нагальних питань післядипломної освіти – головна мета редакційної політики журналу.

Запрошуємо досвідчених авторів на сторінки оновленого збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» для підготовки публікацій, присвяченим актуальним проблемам професійного розвитку фахівців в умовах Нової української школи.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» (із змінами, внесеними, згідно із Постановою КМ України № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010) редакційно-видавничий відділ Університету запрошує до співпраці науковців міжгалузевих регіональних інститутів, педагогів і психологів, філософів, соціологів та економістів, керівників закладів освіти, педагогів-практиків, акцентуючи увагу на створенні й реалізації комерційних проектів з наповнення відповідного сегмента ринку актуальною кваліфікованою освітянською літературою.

Мета і завдання

Склад

Інформаційний дайжест

Наші видання

Контакти