Графік вступних випробувань для вступників на бакалаврські програми денної та заочної форм навчання у 2019 році на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста

  • МЕНЕДЖМЕНТ;
  • ПСИХОЛОГІЯ;
  • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ;
  • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.