Графік вступних випробувань для вступників на магістерські програми у 2019 році на основі раніше здобутого ступеня БАКАЛАВР

  • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
  • УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;
  • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
    (за видами економічної діяльності);
  • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ;
  • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ;
  • ПСИХОЛОГІЯ;
  • ДЕРЖАВНА СЛУЖБА.