Маслов Валентин Іванович

Маслов Валентин Іванович

Закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1961 р.)

Спеціальність–фізичнагеографія (геоморфологія)

Кваліфікація – географ-геоморфолог

Тема докторської дисертації: «Теорія і технологія підготовки керівників загальноосвітніх шкіл», 1991 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Автор понад 300 публікацій.

Основні наукові праці:

-  Маслов В.И. Теория и методика непрерывного повышения квалификации руководителей школы: Учебное пособие / Маслов В.И. – К.: МНО УССР, 1990. – 259 с.

-  Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту : навч. посібник / Маслов В. І., Драгун В. П., Шаркунова В. В. – К. : УІПКККО, 1996. – 88 с.

-  Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник/ [ред. Л.І. Даниленко]. – К.: Міленіум, 2004. – 272с.

-  Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: Навч. посібник / [Чміль А.І., Маслов В.І., Дмитренко Г.А. та ін.]; під ред. А.І.Чміля. – К.: Логос, 2006. – 128с.

-  Маслов В.І. Наукові основи та функції процессу управління загальноосвітніми навчальними закладами: Навчальний посібник / Маслов В.І. – Тернопіль: Астон, 2007. – 150с.

-  Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладівосвіти: монографія /Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та ін.; за ред.. Г. В. Єльникової.- К.- Чернівці: Кн.- XXI, 2010.-460с.

-  Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія /В. І.Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш.- Тернопіль: Крок, 2012.- 320с.

Коло наукових інтересів:  функціонально-посадова компетентність керівника ЗНЗ та шляхи її підвищення в системі післядипломної освіти

Здійснює наукове консультування аспірантів та докторантів кафедри