Олійник Віктор Васильович

Олійник Віктор Васильович

Відомий вчений і талановитий педагог, організатор науки Віктор Васильович Олійник народився 10 серпня 1948 р. в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області в сім’ї робітників.

З ранніх літ батьки прищепили йому почуття гідності до національної належності, уважного та шанобливого ставлення до звичаїв і традицій свого народу. Генетично закодований на рухливий спосіб життя, невичерпну потребу дії, здолання нових рубежів, він на все життя зберіг пієтет до тих, хто збагачує людину безцінним даром знань – своїх вчителів.

Знання, набуті в школі, стали міцним підґрунтям для вступу до професійно-технічного училища № 43 (м. Київ), а дещо пізніше, після дворічної трудової діяльності (1964 – 1966 рр.) фрезерувальником на заводі ім. Артема, – до омріяного філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (тепер Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). У 1970 р., після закінчення вишу, у середній школі № 199 (м. Київ) ступив на освітянську ниву, якій з того часу віддає весь свій хист, жар серця та завзяття.

У 1972 – 1978 рр. працював у Міністерстві освіти УРСР методистом, заступником директора, директором Республіканського навчально-методичного кабінету трудового навчання і профорієнтації; 1978 – 1983 рр. – у Державному комітеті Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти – директором Республіканського навчально-методичного кабінету, начальником відділу викладання суспільних дисциплін і виховної роботи; 1983 – 1989 рр. – НДІ педагогіки УРСР – молодшим, старшим науковим співробітником.

З 1989 р. і по цей час життєвий шлях пов'язаний зі становленням, функціонуванням та розвитком системи післядипломної педагогічної освіти в Україні, в якій послідовно обіймав посади заступника директора з профтехосвіти Центрального інституту удосконалення вчителів МОН України, проректора з навчальної роботи, першого проректора Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, а з 1999 р. – ректора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. З 2008 р. Віктор Васильович – ректор створеного ним при підтримці Президії НАПН України і особисто академіка В. Г. Кременя Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Невичерпний потяг до знань у 1985 р. привів його до аспірантури НДІ педагогіки УРСР, після завершення навчання в якій у 1988 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ».

Не зупиняючись на досягнутому, продовжував підвищувати власний фаховий рівень: у 1994–1995 рр.  на базі Інституту економіки світового банку США пройшов навчання за програмою управління проектами; 1996 р. – стажування з проблем оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція); 1999 р. – з управління підготовкою керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції; 2001 р. і 2002 р. – з упровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції; 2003 р. – з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників – викладачів з економіки в загальноосвітніх школах (США); 2006 р. – з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Велика Британія); 2009 р. і 2011 р. – з освіти для демократичного громадянства та прав людини (Швейцарія); 2009 р. і 2011 р. – з міжкультурної освіти (Польща); 2013 р. – з міждисциплінарності педагогіки у вищих навчальних закладах (Польща).

У подальшому досліджував проблеми управління освітою, займався розробкою науково-методичних засад модернізації системи ППО. Результатом наукового пошуку став вихід у 2003 р. монографії, а в 2004 р. – захист докторської дисертації на тему: «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти».

У 2006 р. Віктор Васильович обраний членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України, а в 2010 р. – її дійсним членом.

Як професіонал високого ґатунку у галузі освіти досліджує проблеми управління освітою та неперервного професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів. Як ректор спрямовує роботу на розв’язанні проблем управління освітою на всіх рівнях, підготовці спеціалістів сфери освіти з нових актуальних спеціальностей з управління, педагогіки, психології тощо; інноваційній діяльності з метою розроблення, апробації та експертизи нових навчальних технологій і моделей управління та їх упровадженні в діяльність закладів освіти; дослідницькій діяльності та підготовці науково-педагогічних кадрів для сфери післядипломної освіти.

В. В. Олійник – автор близько 300 наукових і науково-методичних праць, керівник наукової школи з проблем теорії та практики післядипломної педагогічної освіти в період трансформації суспільства, в межах діяльності якої наукові ступені здобули понад 20 його учнів.

Учений здійснює значну роботу з оприлюднення та популяризації результатів наукової діяльності колег педагогічної спільноти. Він головний редактор ряду науково-освітніх і фахових видань, зокрема «Післядипломна освіта в Україні», «Вісник післядипломної освіти», «Теорія та методика управління освітою», а також заступник головного редактора електронного фахового журналу «Інформаційні технології та засоби навчання». Віктор Васильович очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Визначний педагог, учений, менеджер освіти багато сил віддає громадській діяльності. Очолює науково-методичну комісію з післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України, Консорціум закладів післядипломної освіти, є віце-президентом Навчально–науково–виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти», заступником голови Громадської ради освітян і науковців України.

Особисто відчуваючи відповідальність за збереження генофонду нації В. В. Олійник обіймає посаду віце-президента і почесного академіка Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, члена Європейської асоціації безпеки життєдіяльності, шеф-редактора всеукраїнського науково-популярного журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я».

За здобутки у галузі освіти академік В. В. Олійник нагороджений державними та відомчими відзнаками: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОН та НАПН України, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила» та «За наукові досягнення», нагрудними знаками НАПН України «Ушинський К.Д.» і «Григорій Сковорода», відзнаками Київського міського Голови. Відзначений орденами Української православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня, святого Георгія Переможця, преподобного Нестора Літописця І ступеня.

Життєвий досвід, організаторські здібності Віктора Васильовича дали йому змогу завоювати високий авторитет і повагу серед професорсько-викладацького складу, співробітників, слухачів, студентів, магістрів, аспірантів і докторантів університету, працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

Життєвим кредо В. В. Олійника є слова В. Г. Бєлінського: «Без мети немає діяльності, без інтересів немає мети, а без діяльності немає життя».

 

Напрями наукових досліджень:дистанційне навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти; управління освітою; післядипломна освіта; професійна освіта.

Під керівництвом В. В. Олійника  здійснюється розробка державної науково-дослідної теми «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ у системі дистанційного навчання», а також проводиться експериментальна робота за тематикою: нормативне, методичне дидактичне забезпечення очно-дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Основні праці за напрямами наукових досліджень:

1. Олійник В. В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 1999. – 14 с.

2. Олійник В. В. Основи дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 43 с.

3. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 48 с.

4. Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 52 с.

5. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2002. – 185 с.

6. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. – К.: Міленіум, 2003. – 594 с.

7. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) / [Олійник В. В., Гравіт В. О., Антощук С. В. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 76 с.

8. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / [Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Логос, 2006. – 408 с.

9. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання / [Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: ЦІППО, 2007. – 96 с.

10. Олійник В. В. Впровадження нових освітніх технологій у закладах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник. // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. праць / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 432-438.

11. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: варіат. навч.-метод. комплекс / [В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт та ін.]; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2008. – 160 с.

12. Олійник В. В. Основні проблеми розвитку системи професійно-технічної освіти / В. В. Олійник. // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – Спецвипуск. – С. 7 – 10.

13. Олійник В. В. Концептуальні підходи до формування ціннісної управлінської еліти в освітньому середовищі / В. В. Олійник. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – № 2. – С. 45 – 51.

14. Олійник В. В. Ретроспектива, що є рушійною силою майбутнього. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: ретроспектива 30-річного шляху / В. В. Олійник. // Профтехосвіта (Шкільний світ). – № 3. – 2009. – С. 4 – 10.

15. Олійник В. Деякі проблеми підготовки керівника-професіонала / В.Олійник. // Директор школи. ліцею, гімназії. – 2009.– № 1.– С. 73 – 76.

16. Олійник В. В. Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти України в умовах змін / В. В. Олійник. // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети: тези міжн. наук.-практ. конф., 10 – 11 вересня 2009 р., Біла Церква. / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар, Л. І. Даниленко. – Біла Церква: КОІПОППК, 2009. – С. 20 – 22.

17. Олійник В. В. Управління підвищенням кваліфікації працівників профтехосвіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 104 с.

18. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти: концептуальні та організаційно-методичні засади / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 88 с.

19. Олійник В. В. Менеджмент розвитком фахового зростання педагогічних працівників профтехосвіти в сучасних умовах / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 112 с.

20. Підвищення  кваліфікації керівних кадрів  професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: навч. посіб. / [ В.В. Олійник,  В.Ю.Биков, В.О.Гравіт та ін.] - 2010. - 235с.

21. Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»: метод.  посіб. / [ В.В.Олійник, Л.Л.Ляхоцька, В.О.Гравіт та ін.] - 2010 - 280 с.

22. Олійник В. В. Теоретичні та методичні засади розвитку системи  підвищення ції працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навчальний посібник - 2010 - 268 с.

Список захищених дисертацій під керівництвом науковця:

  1. Ануфрієва О. Л. «Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу», 2000.
  2. Кириченко М. О. «Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект)», 2001.
  3. Зубко А. М. «Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», 2002.
  4. Синенко С. І. «Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англії, Франції, Німеччині)», 2002.
  5. Капченко Л. М. «Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами», 2002.
  6. Бачинська Є. М. «Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації», 2004.
  7. Самойленко О. М. «Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації», 2007.
  8. Качур Б. М. «Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні», 2009.