Сорочан Тамара Михайлівна

Сорочан Тамара Михайлівна

Вищу освіту здобула у Ворошиловградському державному педагогічному інституті імені Т. Шевченка у 1975р. за спеціальністю «учитель біології та хімії».

Працювала на посадах учителя хімії, організатора позакласної та позашкільної роботи, заступника директора середньої загальноосвітньої школи. З 1997 по 2013 роки була ректором Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2013 – 2014 р.р. обіймала посаду професора кафедри державної служби, адміністрування та управління Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, виконувала обов’язки заступника директора Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання.

Кандидатську дисертацію «Система роботи школи із залучення до мистецтва старшокласників в умовах різноманітних видів художньої діяльності» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки захистила у 1991 р. у НДІ художнього виховання АПН СРСР.

У 1998р. отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Докторську дисертацію «Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила у 2005 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2006 р. отримала вчене звання професора кафедри філософії та соціології освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПНУ.

Автор понад 200 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 4 навчальні посібники з грифом МОНУ. З 1996 по 2013 рік була головним редактором журналу «Освіта на Луганщині», який входив до переліку фахових видань. Підготувала 6 кандидатів наук. Учасник двох міжнародних проектів з проблем управління освітою. Брала участь у творчій групі з розробки Національної доктрини розвитку освіти. Була делегатом двох Всеукраїнських з’їздів педагогічних працівників. Має 12 дипломів міжнародних освітніх виставок. Член двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, а також Ради НАПНУ з координації наукових досліджень.