ТИМОШКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

ТИМОШКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

завідувач лабораторії формування та розвитку організаційної культури керівника  загальноосвітнього навчального закладу;

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченко (1973 р.)

Спеціальність–початкове навчання; історія і право

Кваліфікація –вчитель початкових класів; вчитель історії, права

Тема кандидатської дисертації: «Система підготовки керівників резерву ВНЗ для управлінської діяльності», 2004 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Автор біля 100 публікацій.

Основні наукові праці:

- Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб: навчальний посібник.  / Г. М. Тимошко – Ніжин: Видавець  ПП Лисенко М.М., 2011 – 248 с.

- Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / Г. М. Тимошко. – Ніжин: Видавець  ПП Лисенко М.М., 2011 – 248 с.

- Тимошко Г.М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика: монографія / Г. М. Тимошко. – К., 204. – 596 с.

Коло наукових інтересів: управлінська діяльність керівника освітньої установи; організаційна культура керівника навчального закладу

Здійснює наукове консультування аспірантів кафедри

Дисципліни, що викладає:

  1. Керівник навчального закладу
  2. Тайм-менеджмент керівника навчального закладу
  3. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
  4. Техніка управлінської діяльності

Управління  навчальною та виховною діяльністю