Склад вченої ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1. ОЛІЙНИК  Віктор Васильович

голова вченої ради, ректор, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

2.  ЄВТУХ     Микола Борисович

академік-секретар  відділення  вищої освіти, дійсний член НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор

3. КИРИЧЕНКО   Микола Олексійович

перший проректор – проректор з науково–педагогічної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

4. ОТИЧ 
Олена Миколаївна

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор

5. БЄЛІК
Наталя Іванівна

головний  бухгалтер

6. АЛЕЙНІКОВА    Олена Володимирівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор

7. СИТНІКОВ    Олександр Пантелійович

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат історичних наук, доцент

8.  ВІНІЧЕНКО     Алла Анатоліївна

вчений секретар, кандидат історичних наук

9. ЖЕБРОВСЬКИЙ      Олександр Михайлович

голова профспілки

  

10. БОНДАРЧУК        Олена Іванівна

завідувач  кафедри  психології управління,  доктор психологічних  наук, професор 

11. ДІДЕНКО  
Ніна  Григорівна

завідувач  кафедри державної  служби  та  менеджменту  освіти, доктор  наук  з державного  управління,  професор

12. ЛУШИН          Павло Володимирович

завідувач  кафедри  загальної  та практичної  психології, доктор психологічних  наук, професор

13. РЯБОВА   
Зоя  Вікторівна

завідувач  кафедри  управління навчальними закладами та  педагогіки вищої школи,  доктор  педагогічних  наук, професор

14. СОРОЧАН       Тамара Михайлівна

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих,  доктор педагогічних наук, професор

15. ДМИТРЕНКО        Генадій  Анатолійович

професор  кафедри  економіки та управління  персоналом,  доктор  економічних  наук, професор

16. СІДАНІЧ        Ірина  Леонідівна

т.в.о. вченого секретаря, професор  кафедри  управління навчальними  закладами  та  педагогіки вищої  школи,  доктор педагогічних наук, доцент

17. ОЛІФІРА       Лариса  Миколаївна

заступник  директора  Центрального  інституту  післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

18. СИНЕНКО       Світлана  Іванівна

завідувач  відділення  підготовки  іноземних  громадян  до  вступу  у  ВНЗ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук

19. КАСЬЯН         Сергій  Петрович

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук

 

20. СТЕЦЮК        Дмитро Іванович

помічник ректора

21. Некрасов Михайло     

голова  студентської колегії  УМО

22. Надворний Ярослав

член  студентської колегії  УМО