Склад вченої ради

№ з/п

Прізвище, імя по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1

КИРИЧЕНКО
Микола Олексійович

голова Вченої ради, ректор, доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України

2

ГЛАДУШ
Віктор Антонович

заступник голови Вченої ради, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

3

ОТИЧ
Олена Миколаївна

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор

4

СТЕЦЮК
Дмитро Іванович 

проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи

5

ОЛІЙНИК
Віктор Васильович

радник ректора, академік, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

6

БЄЛІК
Наталія Іванівна 

головний бухгалтер ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

7

КРАВЧИНСЬКА
Тетяна Сергіївна 

учений секретар, кандидат педагогічних наук

8

АЛЕЙНІКОВА
Олена Володимирівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор

9

СОРОЧАН
Тамара Михайлівна

директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор

10

СИТНІКОВ
Олександр Пантелійович

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат історичних наук, доцент

11

БОНДАРЧУК
Олена Іванівна

завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор

12

БУРЛАЄНКО
Тетяна Іванівна

завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент

13

ЖЕБРОВСЬКИЙ
Олександр Михайлович 

голова профспілки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

14

КАРТАШОВ
Євген Григорович

завідувач кафедри управління проектами та загально фахових дисциплін, доктор наук з державного управління

15

КАСЬЯН
Сергій Петрович

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук

16

КЛОКАР
Наталія Іванівна

завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор

17

ЛУШИН
Павло Володимирович

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор

18

ОЗЕРЯН
Ольга Леонідівна 

директор наукової бібліотеки

19

ОЛІФІРА
Лариса Миколаївна

заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

20

РЯБОВА
Зоя Вікторівна

завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор

21

СЕРГЕЄВА
Лариса Миколаївна

професор кафедри державної служби та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор

22

СИДОРЕНКО
Вікторія Вікторівна

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, доцент

23

СИНЕНКО
Світлана Іванівна

завідувач відділення підготовки іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

24

СІДАНІЧ
Ірина Леонідівна

професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, доцент

25

НЕКРАСОВ
Михайло 

голова Студентської колегії ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

26

ЧЕПЕНКО
Єлізавета 

член Студентської колегії ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»