Склад вченої ради

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1

КИРИЧЕНКО
Микола
Олексійович

Голова Вченої ради, ректор, доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України

2

САУХ
Петро
Юрійович

академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор

3

МУРАНОВА
Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО  «Університет  менеджменту  освіти» 

4

СПІРІН
Олег
Михайлович

проректор з наукової роботи та цифровізації, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

5

СТЕЦЮК
Дмитро
Іванович

проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи

6

ОЛІЙНИК
Віктор
Васильович

радник ректора, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

7

БЄЛІК
Наталія
Іванівна

головний бухгалтер ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

8

ВІНІЧЕНКО
Алла
Анатоліївна

учений секретар, кандидат історичних наук

9

СОРОЧАН
Тамара
Михайлівна

директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

10

СИДОРЕНКО
Вікторія
Вікторівна

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, доцент

11

РОЖНОВА
Тетяна
Євгенівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

12

КЕМПЕ
Вероніка
Юріївна

директор наукової бібліотеки

13

ЖЕБРОВСЬКИЙ
Олександр Михайлович

голова профспілки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

14

КАРТАШОВА
Любов
Андріївна

заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

15

БОНДАРЧУК
Олена
Іванівна

завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти, доктор психологічних наук, професор

16

ПРОСІНА
Ольга Володимирівна

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

17

РЯБОВА
Зоя
Вікторівна

завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

18

СЕРГЕЄВА
Лариса
Миколаївна

завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

19

АНУФРІЄВА
Оксана 
Леонідівна

завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

20

КАРТАШОВ
Євген 
Григорович

завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління

21

ГЛАДУШ
Віктор
Антонович

професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор педагогічних наук, професор

22

ЛУШИН
Павло Володимирович

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор психологічних наук, професор

23

ЄРМОЛЕНКО
Андрій
Борисович

завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат політичних наук, доцент

24

ІВАШЕВ
Євген Володимирович

завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці і дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат юридичних наук

25

МАРЧУК
Інна Володимирівна 

аспірантка першого року навчання, голова Ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

26

ЧЕПЕНКО
Єлизавета  Сергіївна

голова Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти», здобувачка вищої освіти

27

ЯКУБЕЦЬ
Ольга
Валеріївна

керівник фінансово-ревізійного відділу Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти», здобувачка вищої освіти