Склад вченої ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1. ОЛІЙНИК  Віктор Васильович

голова Вченої ради, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

2. КИРИЧЕНКО   Микола Олексійович

заступник голови Вченої ради, ректор, доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України

3. ОТИЧ 
Олена Миколаївна

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор

4. БЄЛІК
Наталя Іванівна

головний  бухгалтер  УМО

5. АЛЕЙНІКОВА    Олена Володимирівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор

6. СИТНІКОВ    Олександр Пантелійович

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат історичних наук, доцент

7. ЖЕБРОВСЬКИЙ      Олександр Михайлович

голова профспілки УМО

 8. КРАВЧИНСЬКА  Тетяна  Сергіївна учений секретар

9. БОНДАРЧУК        Олена Іванівна

завідувач  кафедри  психології управління,  доктор психологічних  наук, професор 

10. ЛУШИН          Павло Володимирович

завідувач  кафедри  психології  та  особистісного  розвитку,  доктор  психологічних  наук,  професор

11. РЯБОВА   
Зоя  Вікторівна

завідувач  кафедри  педагогіки, управління та адміністрування,  доктор  педагогічних  наук, професор

12. СОРОЧАН       Тамара Михайлівна

директор  ЦІППО,  доктор педагогічних наук, професор

13. СІДАНІЧ        Ірина  Леонідівна

професор  кафедри  педагогіки, управління та адміністрування,  доктор педагогічних наук, доцент

14. ОЛІФІРА       Лариса  Миколаївна

заступник  директора  Центрального  інституту  післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

15. СИНЕНКО       Світлана  Іванівна

завідувач  відділення  підготовки  іноземних  громадян  до  вступу  у  ВНЗ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук

16. КАСЬЯН         Сергій  Петрович

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук

17. СТЕЦЮК        Дмитро Іванович

помічник ректора

18. НЕКРАСОВ Михайло     

голова  Студентської колегії  УМО

19. ЧЕПЕНКО Єлизавета

член  Студентської колегії  УМО