Склад вченої ради

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1

КИРИЧЕНКО
Микола Олексійович

голова Вченої ради, ректор, доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України

2

САУХ
Петро Юрійович 

академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор

3

КЛОКАР
Наталія Іванівна

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

4

СПІРІН
Олег Михайлович

проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

5

СТЕЦЮК
Дмитро Іванович

проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи

6

ОЛІЙНИК 
Віктор Васильович

радник ректора, академік, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

7

БЄЛІК
Наталія Іванівна

головний бухгалтер ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

8

ВІНІЧЕНКО
Алла Анатоліївна

учений секретар, кандидат історичних наук

9

АЛЕЙНІКОВА 
Олена Володимирівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор

10

СОРОЧАН
Тамара Михайлівна

директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

11

СИДОРЕНКО
Вікторія Вікторівна

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, доцент

12

АНУФРІЄВА 
Оксана Леонідівна

завідувач аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук, доцент

13

БОНДАРЧУК
Олена Іванівна 

завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор

14

БУРЛАЄНКО
Тетяна Іванівна

завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент

15

ЖЕБРОВСЬКИЙ 
Олександр Михайлович

голова профспілки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

16

КАРТАШОВ
Євген Григорович

завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту, доктор наук з державного управління

17

КАСЬЯН
Сергій Петрович

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук

18

ЛУШИН
Павло Володимирович

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор

19

ОЛІФІРА
Лариса Миколаївна

заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

20

РЯБОВА
Зоя Вікторівна

завідувач кафедри менеджменту освіти та права, доктор педагогічних наук, професор

21

СЕРГЕЄВА
Лариса Миколаївна

завідувач кафедри професійної та вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор

22

СІДАНІЧ
Ірина Леонідівна

професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, доцент

23

ЧЕПЕНКО
Єлізавета 

голова Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

24

НЕКРАСОВ
Михайло 

член Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти»