Склад вченої ради

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада, науковий ступінь та звання

1

КИРИЧЕНКО
Микола Олексійович

ректор, доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України

2

САУХ
Петро Юрійович

академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор

3.

МУРАНОВА
Наталія Петрівна

проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор

4

СПІРІН
Олег Михайлович

проректор з наукової роботи та цифровізації, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

5

СТЕЦЮК
Дмитро Іванович

проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи

6

ОЛІЙНИК
Віктор Васильович

радник ректора, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

7

БЄЛІК
Наталія Іванівна

головний бухгалтер ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

8

ВІНІЧЕНКО
Алла Анатоліївна

учений секретар, кандидат історичних наук, доцент

9

СОРОЧАН
Тамара Михайлівна

директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

10

СИДОРЕНКО
Вікторія Вікторівна

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор

11

РОЖНОВА
Тетяна Євгенівна

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

12

КЕМПЕ
Вероніка Юріївна

директор наукової бібліотеки

13

ЖЕБРОВСЬКИЙ
Олександр Михайлович

голова профспілки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

14

КАРТАШОВА
Любов Андріївна

заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

15

БОНДАРЧУК
Олена Іванівна

завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти, доктор психологічних наук, професор

16

ПРОСІНА
Ольга Володимирівна

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

17

РЯБОВА
Зоя Вікторівна

завідувач кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

18

СЕРГЕЄВА
Лариса Миколаївна

завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор

19

АНУФРІЄВА
Оксана Леонідівна

завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

20

СІДАНІЧ
Ірина Леонідівна

завідувач кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор педагогічних наук, професор

21

ДЕГТЯРЬОВА
Ія Олександрівна

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор наук з державного управління, професор

22

ЄРМОЛЕНКО
Андрій Борисович

завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат політичних наук, доцент

23

МАРЧУК
Інна Володимирівна 

аспірантка четвертого року навчання, голова Ради молодих учених ДЗВО «УМО»

24

ЧЕПЕНКО
Єлизавета  Сергіївна

голова Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

25

ЯКУБЕЦЬ
Ольга Валеріївна

керівник фінансово-ревізійного відділу Студентської колегії ДЗВО «УМО», здобувачка вищої освіти