Шеремет Тетяна Іванівна

Шеремет Тетяна Іванівна

Методист вищої категорії

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5530-8868

Додаткові відомості

Освіта: вища, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, факультет kібернетики, закінчила у 1989 р. за спеціальністю «Прикладна математика», отримала кваліфікацію математика.

Досвід роботи: 39 років

Перелік продукції (за останні два роки)

  1. Бойченко О. А., Шеремет Т. І. Особливості післядипломної цифрової освіти для викладачів вищих педагогічних закладів освіти. Збірник тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи», 12 березня 2019 р м. Київ.
  2. Kartashova L. Ynergy of digital technologies and Public Relations: skills improvement / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). (с.141 – 144).
  3. Internet «Slang» as a component of content of the Education Process / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). С. 144-146.
  4. Карташова Л.А. Цифрова адженда освіти України: основні аспекти / Карташова Л. А., Гуржій А. М. Шеремет Т. І. Пліш І. В. / Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С.45-50.
  5. Шеремет Т.І. Платформа Moodle для організації дистанційної післядипломної освіти. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 19-21 березня 2020 року) / За заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 137 с

Науково-організаційна діяльність
Методист вищої категорії відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти ЦІПО.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації за категорією «Методисти університетів, академій, інститутів», ЦІПО, свідоцтво №СП 35830447/ 2653-20 від 20.11.2020 р.