Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудиовізуальних засобів навчання в ситемі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Автор: Л. В. Блажко, Л. Л. Ляхоцька, Рік: 2011, Сторінок: 48 У посібнику розроблена методика створення та використання аудиовізуальних засобів навчаня, яка розглядається як сукупність упорядкованих знань про…

Психологія управління в освіті: прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядиплом. пед. освіти

Автор: О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Н.І.Пінчук, Рік: 2010, Сторінок: 24 Навчально-методична розробка висвітлює зміст навчального модуля «Психологія управління в освіті» і сприяє у процесі…

Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості: спецкурс

Автор: А.С.Москальова, Рік: 2010, Сторінок: 28 Навчально-методична розробка присвячена проблемі підготовки керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості. Призначена для…

Підготовка керівників психологічної служби в системі освіти до попередження Інтернет-залежності підлітків: спецкурс

Автор: Т.М.Вакуліч, Рік: 2010, Сторінок: 36 Навчально-методична розробка присвячена проблемі виявлення, попередження та запобігання Інтернет-залежної поведінки підлітків. Призначена для викладачів інститутів…

Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти

Автор: О.О.Нежинська, Рік: 2010, Сторінок: 48 Навчально-методична розробка присвячена висвітленню одного з пріори-тетних напрямів психолого-педагогічної діяльності — проблемі визначення, фор-мування та…

Культура мовлення педагога: практикум з розвитку україно-мовної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті: навч.-метод. посіб.

Автор: Л.Я.Набока, Л.Т.Ніколенко, К.М.Старченко [та ін.]; за наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.Скрипник., Рік: 2010, Сторінок: 180 У навчально-методичному посібнику систематизовано основоположні поняття та категорії…

Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: навч. посіб.

Автор: В.В. Олійник,  В.Ю.Биков, В.О.Гравіт [та ін.], Рік: 2010, Сторінок: 235 У посібнику розглянуті проблеми розвитку професійно-технічної освіти, організаційно-педагогічні умови та зміст підвищення…

Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»: метод. посіб.

Автор: В.В.Олійник, Л.Л.Ляхоцька, В.О.Гравіт [та ін.], Рік: 2010, Сторінок: 280 Методика підготовки та проведення занять з навчального модуля «Відкри¬та освіта та дистанційне навчання» є…

Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення ції працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навчальний посібник

Автор: В.В. Олійник, Рік: 2010, Сторінок: 268 У навчальному посібнику розкрито основні підходи, теоретико-дицакіс положення та практичні каспекти щодо дистанційного навчання з шви кваліфікації працівників…

Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти

Автор: О.І.Бондарчук, Г.В.Соломіна, Рік: 2011, Сторінок: 24 Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей когні-тивного стилю керівників освітніх організацій та його розвитку як важливого…

Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективного управлінського спілкування: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти

Автор: Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька, Рік: 2011, Сторінок: 28 У спецкурсі висвітлено особливості підготовки керівників освітніх організацій до ефективного управлінського спілкування в системі…

Використання вебінарів в освіті методичний посібник

Автор: О.М. Самойленко, Рік: 2011 У посібнику розглянуто методику підготовки та проведення вебінарів як засобів здійснення інтернет-занять. Розглянуто вебінар як інноваційний метод навчання. Подано рекомендації…

Методика проведення уроків з основ здоров’я у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів для набуття та розвитку здоров’язбережувальних життєвих навичок : роздатк. Матеріал2

Автор: Т.Є.Бойченко, Л.Г.Горяна, В.В.Дивак та ін., Рік: 2011, Сторінок: 148 У посібнику подано диференційовані за рівнями навчальних досягнень учнів завдання для виконання на уроках основ здоров’я та…