Психологія управління в освіті: прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядиплом. пед. освіти

Автор: О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Н.І.Пінчук, Рік: 2010, Сторінок: 24

Навчально-методична розробка висвітлює зміст навчального модуля «Психологія управління в освіті» і сприяє у процесі підвищення кваліфікації викладанню психологічних засад управлінської діяльності в освіті з урахуванням реалій сьогодення.

Призначена для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти.