Elena Otic "UGDYMO DVASINGUMO KONCEPCIJOS PASKIRTIS"