НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
Кафедра університетської освіти і права

 

Всеукраїнський турнір для студентів-правників

 на тему:

«ПРАВНИК – ПЕРШИЙ БАСТІОН ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ»

 

Загальні положення

Всеукраїнський турнір для студентів-правників І-го рівня вищої освіти (бакалавр) на тему: «Правник – перший бастіон захисту прав людини», (далі − Турнір) проводиться ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за сприянням та підтримкою Союзу юристів України, під патронатом народного депутата України Купрія Віталія Миколайовича, із залучення ГО «Українського осередку з прав людини та розвитку освітніх новацій» з метою:

 • підвищення зацікавленості студентства до актуальних питань захисту прав людини та практики вирішення складних задач у цій сфері;
 • їх заохочення до проведення власних досліджень у сфері захисту прав людини та основоположних свобод;
 • сприяння розвитку громадянського суспільства через залучення молоді до обговорення найбільш актуальних правових питань у цій сфері.

Умови проведення Турніру

 1. У Турнірі можуть брати участь студенти ІІІ-го та IV-го року навчання бакалаврського рівнів закладів вищої освіти;
 2. Етапи Турніру:

І етап (19.03.2018 – 15.04.2018)  – надсилання заявок на участь у Турнірі із написанням ессе та обґрунтуванні ролі і значення правника, як першого бастіону захисту прав людини. Ессе та обґрунтування теми обсягом на одну сторінку формату А 4 надсилати на e-mail: human_rights@i.ua або соціальної мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616314494) до 15.04.2018 24:00 годин.

ІІ етап (19.03.2018 – 10.05.2018) – обрання тематики для дослідження та надсилання конкурсних робіт на перевірку:

Тематики для дослідження:

 • Порушення прав дитини;
 • Порушення прав студентів;
 • Порушення прав журналістів;
 • Порушення прав ув’язнених;
 • Порушення прав людини в зоні АТО;
 • Порушення прав людини на тимчасово окупованій території.

ІІІ етап (15.05.2018 – 20.05.2018) розгляд експертами конкурсних робіт учасників. Під час проведення перевірки максимальна кількість балів становить 60, серед яких 40 балів відводиться оцінюванню змістовності роботи, а 20 оформленню та плагіату. Прохідний бал становить 40 балів, з яких мінімум 10 балів за оформлення та плагіат.

ІV етап (17 травня 2018 р.) – проведення Всеукраїнського турніру для студентів-правників І-го рівня вищої освіти на тему: «Правник – перший бастіон захисту прав людини» на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Церемонія нагородження переможців Турніру відбудеться під час ІV етапу Всеукраїнського турніру. Переможці (І та ІІ місце) отримають право стажування юридичного спрямування у Верховній Раді України та на публікацію у міжнародному науковому виданні.

Вимоги до участі у Турнірі:

 1. Заявка на участь у Турнірі та конкурсна робота: (електронні файли мають містити назву документу, прізвище та ініціали (Іванов_Л_Д_ессе; Іванов_Л_Д_обгрутування; Іванов_Л_Д_робота_ПЛ).
 2. До розгляду Експертної комісії приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи. Роботи повинні відповідати тематикам турніру, бути дослідницькими за своїм характером, відзначатися актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок, відповідати вимогам до оформлення наукових робіт.
 3. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення даної проблематики. Написання роботи відбувається на основі норм як національного, так і міжнародного права, судових рішень, практики ЄСПЛ, статистичних даних, власного дослідження (опитування, інтерв’ю, запити та ін.), наукової літератури, інтернет-видань, які на думку дослідника є необхідними. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.
 4. Вимоги до друку: шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5, поля: зліва – 2 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу − 2 см.
 5. Робота має складатися з двох розділів, кожен з яких має мати по чотири пункти, вступної частини, висновків, списку використаних джерела та додатків за необхідністю. Бібліографічні посилання оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015. Захист роботи проводиться з використанням презентації.
 6. Загальний обсяг конкурсної роботи: 20-25 сторінок формату А 4.
 7. Якщо в роботі буде виявлено плагіат − вона знімається з конкурсу.
 8. У разі виникнення питань стосовно проведення Турніру прохання звертатися на електронну адресу (human_rights@i.ua) чи у facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616314494).

Участь у Турнірі безкоштовна (витрати по проїзду та проживанню конкурсант бере на себе самостійно).

СКЛАД організаційного комітету:

Голова оргкомітету:

Кириченко Микола Олексійович

член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, ректор ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Ковальський Віктор Семенович

доктор юридичних наук, професор, Голова Київської міської організації Союзу юристів України

Купрій Віталій Миколайович

Народний депутат України 8-го скликання, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Заступники голови оргкомітету:

Олійник Віктор Васильович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений працівник освіти України

Отич Олена Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків

Коваль Катерина Петрівна

перший заступник голови Союзу юристів України, адвокат, Заслужений юрист України

Члени оргкомітету:

Карпачова Ніна Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент, Перший заступник Голови Союзу юристів України, заслужений юрист України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (1998–2012); 

Дей Марина Олександрівна

кандидат  юридичних наук, доцент, завідувач кафедри університетської освіти і права

Бабенко Костянтин Анатолійович

доктор юридичних наук, професор, суддя Київського апеляційного адміністративного суду

Теремецький Владислав Іванович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, адвокат Національної Асоціації Адвокатів України

Тітко Ельвіра Валентинівна

кандидат  юридичних наук, доцент кафедри університетської освіти і права, Голова ГО «Українського осередку з прав людини та розвитку освітніх новацій»

Ігонін Руслан Владиславович

доктор юридичних наук, доцент, керівник департаменту з питань запобігання політичної корупції Національного агентства з питань запобігання корупції

Крупнова Любов Василівна

кандидат юридичних наук, доцент, заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Національної Асоціації Адвокатів України;

Короєд Сергій Олександрович

доктор юридичних наук, доцент, Завідувач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, член Науково-експертної ради при Підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету Верховної Ради України

Цвірюк Денис Васильович

кандидат юридичних наук, суддя Дзержинського районного суду м. Харкова

Волощенко-Віслобокова Ольга Миколаївна

кандидат  юридичних наук, доцент кафедри університетської освіти і права