УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ

  • УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ  «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (2017-2018) (зав.каф. Сидоренко В.В., ст.викл. Кравчинська Т.С., ст.викл. Мірошниченко О.О.)

  • Освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих (німецька (неурядова) організація «Німецьке об’єднання народних університетів"  (DVV Іnternational) в Україні спільно з громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих» (проф. Т.М.Сорочан)

  • Тренінг для тренерів з питань упровадження проекту держстандарту початкової загальної освіти (червень 2017)  (проф. Сидоренко В.В., ст.викл. Кравчинська Т.С., асп. Махновець Ю.А)

  • ПРОЕКТ «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» (квітень 2017, ст.викл. Наумова В.Ю.)

  • Курси підвищення професійної кваліфікації  «Нова українська школа - 2» (18-23 вересня 2017 року, Польща, Варшава –Сулеювек) (доц. О.В. Просіна)