Українські періодичні видання галузі публічного управління та адміністрування

 

Назва видання / Засновник (cпівзасновники)

     ISSN          

Дата включення, поновлення (внесення змін)
Категорія

Бази даних

Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів

ISSN (Print) 2308-6971
ISSN (On-line) 2518-1599

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus

Актуальні проблеми державного управління 
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

ISSN (Print) 1684-8489

28.12.2019

Категорія "Б"

Index Copernicus International,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
РИНЦ

Актуальні проблеми державного управління 
Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту
державного управління
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

ISSN (Print) 1993-8330

09.03.2016

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Аспекти публічного управління 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

ISSN (Print) 2311-6420
ISSN (On-line) 2413-8231

02.07.2020

Категорія "Б"

eLibrary;
Index Copernicus DOAJ;
ERIH PLUS;
Ulrichsweb;
Crossref,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. 
Державне управління
 
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Public Administration Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ISSN (Print) 1728-3817

04.07.2014

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вісник Національного університету цивільного захисту України 
(Серія «Державне управління»)
 
Національний університет цивільного захисту України

ISSN (Print) 2414-5858
ISSN (On-line) 2414-5866

16.07.2018

Категорія "Б"

RePEc,
Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вісник Національної академії державного управління 
при Президентові України
Національна академія державного управління
при Президентові України

ISSN (Print) 2518-7368

02.07.2020

Категорія "Б"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus,
УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць 
(Серія «Управління та адміністрування»)
 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ISSN (Print) 2522-9958

02.07.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Cite Factor
Іnfobase index,
SJI Factor,
Academic resource index
ResearchBib,
Google Scholar,
ERIH PLUS
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вчені записки Таврійського національного університету
імені В.І.Вернадського,
 
серія «Державне управління»
 
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University
series «Public Administration»
 
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

ISSN (Print) 2663-6468
ISSN (On-line) 2663-6476

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Держава та регіони. 
Серія: Державне управління 
Класичний приватний університет

ISSN (Print) 1813-3401

06.11.2014

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Державне управління та місцеве самоврядування
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України

ISSN (Print) 2414-4436

02.07.2020

Категорія "Б"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Дніпровський науковий часопис
публічного управління, психології, права

Громадська наукова організація
«Фундація публічно-правових ініціатив»

ISSN (Print) 2710-1118
ISSN (On-line) 2710-1126

09.02.2021

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Економіка та держава. 
Серія державне управління
 
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

ISSN (Print) 2306-6806

24.09.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
SIS,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Ефективність державного управління 
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України

ISSN (Print) 2070-4011

09.03.2016

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Збірник наукових праць
Донецького державного університету управління
 
Донецький державний університет управління

-

07.10.2015

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Збірник наукових праць
Національної академії державного управління
при Президентові України
 
Національна академія державного управління
при Президентові України

ISSN (Print) 2664-3618
ISSN (On-line) 2706-9923

17.03.2020

Категорія "Б"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Інвестиції: практика та досвід 
Чорноморський державний університет
імені Петра Могили,
ТОВ «ДКС Центр»

ISSN (Print) 2306-6814

02.07.2020

Категорія "Б"

Scientific Indexing Services,
Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Літопис Волині 
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

ISSN (Print) 2305-9389

26.11.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Науковий вісник Академії муніципального управління, 
серія «Управління»
 
Академія муніципального управління

-

29.12.2014

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Науковий вісник: Державне управління 
Научный вестник: государственное управление
Scientific Herald: Public Administration
 
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту,
ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ISSN (Print) 2618-0065

28.12.2019

Категорія "Б"
(зі змінами від 29.11.2020 №1471)

Google Scholar,
Turkish Education İndex,
Eurasian Scientific Journal Index,
ResearchBib,
Cosmos Impact Factor,
Scientific Indexing Services

Науковий журнал "Менеджер".
Вісник Донецького державного університету управління
Донецький державний університет управління

ISSN (Print) 2308-104Х

07.10.2015

Категорія "В"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України 
Інститут законодавства Верховної Ради України

ISSN 2220–1394

22.12.2016

Категорія "Б"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Право та державне управління 
Класичний приватний університет,
Запорізька торгово-промислова палата

ISSN (Print) 2663-5348
ISSN (On-line) 2663-5356

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus International,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Публічне управління і адміністрування в Україні 
Public management and administration in Ukraine
 
Приватна установа
«Причорноморський науково-дослідний інститут
економіки та інновацій»

ISSN (Print) 2663-5240
ISSN (On-line) 2663-5259

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus International

Публічне управління та митне адміністрування 
Університет митної справи та фінансів

ISSN (Print) 2310-9653
ISSN (On-line) 2664-6145

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus International,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Публічне управління та регіональний розвиток 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ISSN (Print) 2616-6216
ISSN (On-line) 2707-9597

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Публічне урядування 
Public management
 
ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук
з державного управління»,
ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ISSN (Print) 2414-0562

07.11.2018

Категорія "Б"

eLIBRARY.RU,
КИБЕРЛЕНИНКА,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus

Теорія та практика державного управління 
Харківський регіональний інститут державного управління
національної академії державного управління
при Президентові України

ISSN (Print) 1727-6667

28.12.2019

Категорія "Б"

Index Copernicus International,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Університетські наукові записки 
Хмельницький університет управління та права,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Інститут законодавства
Верховної Ради України

ISSN (Print) 2078-9165

24.09.2020

Категорія "Б"

Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Честь і закон 
Національна академія
Національної гвардії України

ISSN (Print) 2078-7480

17.03.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus,
Google Scholar,
Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)