Кравчинська Тетяна Сергіївна

Кравчинська Тетяна Сергіївна

Учений секретар
кандидат педагогічних наук
Інформація

У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, здобувши кваліфікацію психолога.

З 2001 по 2012 роки працювала на посаді психолога.

У 2011 році закінчила магістратуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобувши кваліфікацію керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

З 2012 року обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи школи-дитячого садка І ступеня «Всесвіт» м. Києва.

З листопада 2012 року по жовтень 2015 навчалася в очній аспірантурі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.

З листопада 2015 року – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

У грудні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.

Автор понад 35 друкованих праць, у тому числі й у зарубіжних виданнях.

Сфера наукових інтересів – управління освітою, психологія управління, професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих.