ОТИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

ОТИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків
доктор педагогічних наук, професор, голова науково-методичної ради Університету, почесний доктор Академії педагогічної майстерності, член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
Інформація

У 1984 р. закінчила Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка за спеціальністю «Фортепіано», працювала викладачем по класу фортепіано музичної школи м. Полтава. У 1985 р. вступила на навчання до Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання. Музика». У студентські роки була членом Педагогічного клубу «Паросток» й капітаном  команди цього клубу, брала участь у всесоюзних конкурсах педагогічної майстерності, зйомках фільму «Учитель, якого чекають». Після завершення з відзнакою навчання у 1991 р. рекомендована до вступу в аспірантуру і за розподілом залишена в Інституті на посаді асистента кафедри музики і співів.

Вихованка наукової школи педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна. У 1997 р. захистила під його керівництвом кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору», спеціальність 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти». У 2009 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04. на тему «Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання» (науковий консультант академік І.А. Зязюн). У 2011 р. отримала вчене звання професора за тією ж спеціальністю.

З 1997 р. по 1998 р. працювала викладачем кафедри музики і співів Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1998  р. була переведена до Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) на посаду наукового співробітника лабораторії педагогіки і психології мистецької освіти. З 1998 р. по 2015 р. працювала в Інституті на посадах наукового, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, вченого секретаря, заступника директора з наукової роботи, в.о. директора Інституту, старшого наукового співробітника відділу педагогічної майстерності. У березні 2015 р. була переведена на посаду головного наукового співробітника відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України. З квітня по грудень 2015 р. працювала на посаді директора Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З грудня 2015 р. –  виконавчий директор Консорціуму закладів післядипломної освіти та  Українського відкритого університету післядипломної освіти

Входила до складу спеціалізованих вчених рад:

  • Д.26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (член ради з 2009 р., заступник голови спеціалізованої вченої ради, голова експертної ради – з січня 2014 р., в.о. голови спеціалізованої вченої ради з вересня 2014 р. по липень 2015 р.);
  • Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти  НАПН України (член ради з 2010 по 2013 рр.);
  • Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України (член ради з 2015 по січень 2016 рр.);
  • К. 26.451.02 (спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія) в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (член ради з 2004 по 2007 рр.).

З 2009 р. була членом Науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. З 2015 р. дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я та Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2003), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2013), Почесною грамотою (2014), Грамотою (2004), Подякою НАПН України (2014); Почесними грамотами, Грамотами й Подяками ІПООД НАПН України; Грамотою й Подякою ДВНЗ «УМО» НАПН України (2015); медаллю та іменним годинником Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького (2013); Почесними дипломами Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні» (2011, 2013, 2014), «Освіта та кар’єра» (2012, 2015), «Сучасні заклади освіти» (2013, 2014),  «Інновації в сучасній освіті – 2012, 2013, 2015) та ін.

Неодноразовий переможець конкурсів НАПН України на кращу наукову працю: Дипломи І ступеня (2005), ІІ ступеня (2008) і ІІІ ступеня (2011). Лауреат Національного конкурсу «Видатні наукові досягнення – 2013»,  лауреат звання «Кращий освітянин року – 2014» у номінації «Залиш мені в спадщину думку найвищу» за рейтингом тижневика «Освіта».

Досліджує проблеми:

  • розвитку післядипломної освіти у контексті європейської інтеграції та реалізації освітньої стратегії ЮНЕСКО;
  • підвищення професійної майстерності та культури різних категорій педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої індивідуальності;
  • розроблення і впровадження інноваційних підходів до підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів у системі відкритої післядипломної освіти;
  • теорії і методики педагогічної й мистецької освіти.

Працює над розробленням естетичних та етичних засад педагогічної майстерності, особистісного розвитку та формування професійного досвіду педагогів у системі вищої і післядипломної освіти.

Започаткувала новий напрям педагогічних досліджень з проблем педагогіки  мистецтва та педагогічної естетики, обґрунтувала методологічні, концептуальні, теоретичні й методичні засади педагогіки мистецтва як нової педагогічної субдисципліни.

Очолює наукову школу з проблеми розвитку педагогічної майстерності і творчої індивідуальності викладача вищої школи засобами педагогіки мистецтва. Під науковим керівництвом О.М. Отич підготовлено 1 доктора і 14 кандидатів педагогічних наук.

Брала участь у підготовці галузевої Концепції неперервної педагогічної освіти (2013), Концепції програми довгострокового розвитку педагогічної і психологічної наук (на період до 2025 року) (2015), проекту Концепції розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 рр. (2016). Учасник Круглих столів Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти (2013).

Автор понад 300 наукових праць та публікацій, з них 11 монографій, 1 підручник, 13 навчальних і навчально-методичних посібників, 1 навчально-методичний комплекс (у 3­х ч.), 1 комплексна контрольна робота, 6 статей в «Енциклопедії Сучасної України».

Голова, заступник голови, відповідальний секретар та член редакційних колегій 16 збірників наукових праць, з яких 2 започатковано особисто нею.

О.М. Отич – ініціатор та організатор 2 Міжнародних літніх шкіл педагогічної майстерності, 13 Міжнародних педагогічно-­мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької, 2 Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових і методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти, 4 презентацій наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти. За результатами цих заходів надруковано 10 випусків збірника матеріалів Рудницьких читань «Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей».

О.М. Отич керує двома всеукраїнськими експериментами, що проводяться за наказом МОН України.

Здійснює активну міжнародну співпрацю з науковцями Польщі, Казахстану, Литви, Ізраїлю, Франції.  Бере участь у зарубіжних конференціях. Є членом наукового комітету III Міжнародної наукової конференції  «The Educational and Social World of a Child: Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace» (3 March 2016, Poznan, Poland).