ОТИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

ОТИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків
доктор педагогічних наук, професор, голова науково-методичної ради Університету, почесний доктор Академії педагогічної майстерності, член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
Інформація

ORCID iD:
http://orcid.org/ 0000-0003-2686-2832

Профіль  вченого  у  Google  Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gls8coAAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Ел. Бібл. НАПН України : 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041E==0442==0438==0447=3A==041E=2E==041C=2E=3A=3A.html

Національна бібліотека України ім. Вернадського:
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ ID: 0001732  адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001732

Researcher ID: R-1198-2018

 

Додаткові  відомості

Дійсний  член Міжнародної  академії  культури,  безпеки,  екології  та  здоров'я.

Дійсний  член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Неодноразовий переможець конкурсів НАПН України на кращу наукову працю:

-         Диплом І ступеня (2005);

-         Диплом ІІ ступеня (2008);

-         Диплом ІІІ ступеня (2011).

Лауреат Національного конкурсу «Видатні наукові досягнення – 2013» .

Лауреат звання:

 • «Кращий освітянин року – 2014» у номінації «Залиш мені в спадщину думку найвищу»,
 • «Кращий освітянин року – 2016» у номінації «Засвіти вогонь»;
 • «Кращий освітянин року – 2017» у номінації  «Лиш храм збудуй»

за рейтингом тижневика «Освіта».

Громадська  діяльність

Виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти 
ВГО "Консорціум  закладів  післядипломної  освіти". З грудня 2015 р. по листопад 2017 р. –  виконавчий директор Консорціуму закладів післядипломної освіти.

Освіта
Закінчила Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка за спеціальністю «Фортепіано», Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання. Музика».

Досвід  роботи

 • Трудову біографію розпочала у 1985 році викладачем по класу фортепіано Дитячої музичної школи. З 1997 р. по 1998 р. працювала викладачем кафедри музики і співів Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1998  р. була переведена до Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) на посаду наукового співробітника лабораторії педагогіки і психології мистецької освіти. З 1998 р. по 2015 р. працювала в Інституті на посадах наукового, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, вченого секретаря, заступника директора з наукової роботи, в.о. директора Інституту, старшого наукового співробітника відділу педагогічної майстерності. У березні 2015 р. була переведена на посаду головного наукового співробітника відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України. З квітня по грудень 2015 р. працювала на посаді директора Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З січня 2016 р. по теперішній час – проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків.
 • Досвід викладацької роботи у  вищій школі – з вересня  1991 року.

Робота у складі спеціалізованих вчених рад:

 • Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (член ради з 2016 р.)
 • Д.26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (член ради з 2009 р., заступник голови спеціалізованої вченої ради, голова експертної ради – з січня 2014 р., в.о. голови спеціалізованої вченої ради з вересня 2014 р. по липень 2015 р.);
 • Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти  НАПН України (член ради з 2010 по 2013 рр.);
 • Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України (член ради з 2015 по січень 2016 рр.);
 • К. 26.451.02 (спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія) в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (член ради з 2004 по 2007 рр.).

З 2009 р. була членом Науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. 

Нагороди,  відзнаки

 • За  вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм  Отич О.М.  у березні 2013 року нагороджена   орденом   "За  заслуги"  ІІІ  ступеня; Грамотою Верховної Ради України (2003), Подякою НАН України (2017); медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2013), Почесною грамотою (2014), Грамотою (2004), Подякою НАПН України (2014); Почесними грамотами, Грамотами й Подяками ІПООД НАПН України; Грамотами й Подяками ДВНЗ «УМО» НАПН України (2015); медаллю та іменним годинником Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького (2013); Подякою Міського голови м. Вишневого (2017); Почесними дипломами Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні» (2011, 2013, 2014), «Освіта та кар’єра» (2012, 2015), «Сучасні заклади освіти» (2013, 2014-2018),  «Інновації в сучасній освіті – 2012, 2013, 2015-2017) та ін.

Дисертації

Вихованка наукової школи педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна. У 1997 р. захистила під його керівництвом кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору», спеціальність 13.00.04. – «Теорія і методика професійної освіти». У 2009 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04. на тему «Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання» (науковий консультант академік І.А. Зязюн). У 2011 р. отримала вчене звання професора за тією ж спеціальністю.

Досліджує проблеми:

 • розвитку педагогічної майстерності, професійної культури, творчої індивідуальності, професійного досвіду педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • розроблення і впровадження інноваційних підходів до їх професійного удосконалення в системі відкритої післядипломної освіти;
 • розвитку післядипломної освіти у контексті європейської інтеграції та реалізації освітньої стратегії ЮНЕСКО.

Започаткувала новий напрям педагогічних досліджень з проблем педагогічної естетики і етики, педагогіки  мистецтва, обґрунтувала методологічні, теоретичні й методичні засади педагогіки мистецтва як нової педагогічної субдисципліни.

О.М. Отич – ініціатор та організатор 2 Міжнародних літніх шкіл педагогічної майстерності, 13 Міжнародних педагогічно-­мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької, 2 Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових і методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти, 4 презентацій наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти. За результатами цих заходів надруковано 10 випусків збірника матеріалів Рудницьких читань «Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей».

О.М. Отич керує двома всеукраїнськими експериментами, що проводяться за наказом МОН України.

Здійснює активну міжнародну співпрацю з науковцями Польщі, Казахстану, Литви, Ізраїлю, Франції.  Бере участь у зарубіжних конференціях. Є членом наукового комітету III та IV Міжнародних наукових конференцій  «The Educational and Social World of a Child: Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace» (March 2016, March 2018, Poznan, Poland).  

Наукова школа: 

Очолює наукову школу з проблеми обґрунтування естетичних та етичних засад розвитку педагогічної майстерності фахівців освітньої галузі.

Під науковим керівництвом О.М. Отич підготовлено 1 доктора і 14 кандидатів педагогічних наук.

Наукові праці:

Автор майже 400 наукових праць та публікацій, з них 15 монографій, 1 підручник, 14 навчальних і навчально-методичних посібників, 1 навчально-методичний комплекс (у 3­х ч.), 1 комплексна контрольна робота, 6 статей в «Енциклопедії Сучасної України».

Голова, заступник голови, відповідальний секретар та член редакційних колегій 16 збірників наукових праць, з яких 2 започатковано особисто нею. 

 1. Післядипломна педагогічна освіта — важлива ланка професійного вдосконалення кадрів  / Кириченко М.О., Клокар Н.І., Отич О.М., Рябова З.В., Синенко С.І., Сорочан Т.М.,  Степко М.Ф. // Національнадоповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад.пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови),А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : 2016. — 224 с. — С.138-146.

Монографії:

 1. Otič E., Otič D. Ugdimo dvasingumo dorinio tobulinimo subjektas / Elena Otič, D. Otič // Ugdimo Dvasingumo Raida: monografija. – Vilnius: Žurvėdra, 2016. – 304 p. – P. 145-162.
 2. Otič E. Sociokultūrinės ir etnokultūrinės determinantės formuojant ugdymo dvasingumo kontekstą / Elena Otič / Ugdymo dvasingumo kontekstas: koletyvinė monografija. Sudarė ir parengė J. Kievišas. – Vilnius: Žuvėdra, 2014. – 400 p. – P.163-186.
 3. Отыч Е. Подготовка педагога к художественному (артистическому) образованию ребёнка в системе последипломного педагогического образования Украины /Елена Отыч // Kultura – Sztuka – Edukacja: Prace Monograficzne. Tom II./ redakcja naukowa Barbara Kurowska Kinga Łapot-Dzierwa. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2016. - 297 s. - S. 48-54.
 4. Отыч Е. Специализированные учебные заведения эстетического профиля в этнокультурной среде регионов Украины / Елена Отыч // Елена Отыч // Świat małego dziecka: Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa: Prace Monograficzne / Redakcja naukowa Hanna Krauze‐Sikorska i Michał Klichowskі; Recenzent  Urszula Szuścik. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Seria: Psychologia i Pedagogika. - Nr 245. -  2017.- 528 s - S. 519-528.
 5. Отич О. Освітя дорослих у суспільстві знань / Олена Отич // Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248. – С. 31-47.
 6. Олійник В., Отич О. Післядипломна педагогічна освіта в контексті глобальних цивілізаційних змін / Віктор Олійник, Олена Отич //  Вища освіта України  в умовах глобалізації суспільства: монографія /редкол.: Л.Г. Горяна, Н.О. Терентьєва; за наук. ред.. М.Б. Євтуха. – К.:  Агроосвіта, 2015. – 300 с. – С. 9-30.
 7. Отич О. Холістична науково-мистецька парадигма освіти  як основа ефективного функціонувіання вищої школи в Україні / Олена Отич //Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монографія / М.Б. Євтух, Л.Г. Горяна, Н.О. Терентьєва. – К.:  Інтерсервіс, 2015. – 420 с. - С. 132-165. 

Статті:

1. Олійник, В.В., Кириченко, М.О., Отич, О.М., Сорочан, Т.М., Бондарчук, О.І., Діденко, Н.Г., Сергеєва, Л.М., Клокар, Н.І., Сидоренко, В.В. and Скрипник, М.І. (2017) Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). стор. 382-391. ISSN 966-8714-15-6

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 • "Викладачі-тьютори (організатори)дистанційного навчання закладів ППО" ЦІППО УМО, свідотство СП35830447/2781-16, 16.12.2016 року