СПІРІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

СПІРІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Проректор з наукової роботи та цифровізації
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Заслужений діяч науки і техніки України

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-6827-2015

ORCID iD 
0000-0002-9594-6602 

Профіль  вченого  у  Google  Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові  відомості

Освіта
Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (1989) 

Тема  дисертації
кандидат педагогічних наук (2002 р.), дисертація "Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу"; 
доктор педагогічних наук (2009), дисертація "Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики" 

Досвід  роботи

 • асистент (1989), старший викладач (1999), доцент (2003), професор (2009) кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка; 
 • начальник  інформаційного навчально-виробничого центру Житомирського державного університету імені Івана Франка (1998-2007, за сумісництвом); 
 • заступник директора з наукової роботи  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (2007-2018)
 • головний науковий співробітник відділу комп'ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень (з 2015 р. - відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (з 2008, за сумісництвом)

Наукові інтереси і діяльність: 

 • дослідження проблем:  теорії і методики навчання основ інформатики, основ штучного інтелекту; професійної освіти вчителя інформатики; проектування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління та підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем; наукометрики психолого-педагогічних досліджень
 • науковий керівник науково-дослідних та науково-технічних робіт: "Електронна бібліотека вищого закладу освіти, інтегрована в Європейські освітньо-наукові бібліотечні системи" (2007-2008 рр.), "Науково-організаційні засади забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і навчальних закладів Академії педагогічних наук України" (2009-2011 рр.), "Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН України" (2012-2014 рр.); "Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу" (2015-2017 рр.)
 • виконавець науково-дослідних та науково-технічних робіт"Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти" (2006-2008 рр.); "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання" (2009-2010 рр.); "Моделі гармонізації сучасних мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування процесів навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН" (2012 р.); "Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників" (2018-2021 рр.); «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів» (2019-2020 рр.); «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (2020-2022 рр.); «Створення моделі гібридного веб-орієнтованого середовища доставки навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти» (2020-2022 рр.)
 • науковий консультант всеукраїнських дослідно-експериментальних робіт: «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (2014-2017 рр.); «Науково-методичні засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у загальноосвітніх навчальних закладах» (2017-2020 рр.); «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-Book for Secondary Education (EBSE), 2018-2021).
 • робота в спеціалізованих вчених радах із захисту докторських дисертацій: заступник голови спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, з 2010 р. по цей час); член спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010-2012 рр.; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015-2019; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, з 2019 по цей час) 

Членство у редакційних колегіях або редакціях наукових видань: 

Членство у наукових і громадських організаціях, товариствах, наукових об’єднаннях, комісіях, робочих та експертних групах: 

 • голова секції "Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту" Наукової ради МОН України  (з 2019 по цей час)
 • член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (з 2019 по цей час)
 • член (експерт за галуззю науки) об'єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (з 2020 по цей час)
 • експерт Національного фонду досліджень України в галузі педагогічних наук за спеціалізаціями "Професійна освіта", "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (з 2020 по цей час)
 • голова науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2011 р. по 2021 р.)
 • вчений секретар Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (з 2015 р. по цей час)
 • член бюро Відділення загальної середньої освіти НАПН України (з 2016 р. по цей час)
 • член Експертної комісії конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи (з 2017 року по цей час)
 • член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України, спеціалізація: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (з 2016 р. по цей час)  
 • заступник голови Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України (2018-2019 рр.)
 • заступник керівника постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ)
 • член робочої групи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України щодо формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція і кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (2014-2015 рр.)
 • член Міжвідомчої робочої групи з узгодження науково-методичних і технічних пропозицій національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)» щодо використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012-2013 рр.)
 • член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті за Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року (2011-2014 рр.)

Нагороди,  відзнаки
Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, подяка НАН України за наукові досягнення, нагрудний знак "Відмінник освіти" МОН України (2004), нагрудний знак "Ушинський К.Д." НАПН України (2014), нагрудний знак "Григорій Сковорода" НАПН України (2020), Заслужений діяч науки і техніки України (2021)