Місія Університету

Університет менеджменту освіти здійснює комплексну освітню підготовку  управлінців - професіоналів  сфери  освіти

-  в першу чергу з числа резерву на заміщення керівних посад, визначеного Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, обласними (Київським і Севастопольським міськими), районними (міськими) департаментами (управліннями, відділами)  освіти  і  науки,  навчальними  та  освітніми  закладами;

- фахове зростання керівних і педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, перепідготовка, спеціалізація, стажування тощо);

-   проводить ґрунтовну науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих,  проблем  професійного  розвитку  фахівців  системи  освіти  та  інших  категорій;

-   сприяє впровадженню в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної   інноватики;

-  виконує функції всеукраїнського навчального і науково-методичного центру  післядипломної  педагогічної  освіти.