Науково-методична діяльність УМО

Науково-методичну роботу в Університеті направляє і координує Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків і Науково-методична рада Університету, які  визначають основні напрями методичної роботи в Університеті, готують пропозиції щодо визначених питань, для ухвалення Вченою радою і Ректоратом; розробляють рекомендації, спрямовані на удосконалення науково-методичного змісту та підвищення рівня кваліфікації фахівців.

З метою забезпечення навчального процесу нормативними документами та методичними посібниками в Університеті здійснюється:

  • узагальнення й аналіз стану організації навчального процесу, розроблення напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та Європі, необхідності розвитку післядипломної освіти в Україні;
  • розроблення і впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців Університету;
  • розроблення методичних рекомендацій для інститутів і факультетів щодо формування навчальних планів і внесення змін до них;
  • розроблення науково-методичних рекомендацій щодо запровадження у навчальний процес сучасних технологій;
  • методичний супровід готовності фахівців у галузі ППО та керівників освіти до громадсько-благодійної діяльності в межах співпраці з Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000»;
  • комплексний підхід до створення підручників, навчальних посібників, робочих зошитів за напрямами підготовки фахівців, зокрема електронних; заохочення викладачів і науковців до написання підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, Вченої та Науково-методичної рад Університету;
  • організація та координація єдиного підходу до формування змісту освіти дорослих, оформлення науково-методичної документації в межах діяльності Науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»;
  • підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників Університету.

З метою розвитку післядипломної педагогічної освіти та її науково-методичного супроводу у 2009 р. Університет започаткував Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку у галузі післядипломної педагогічної освіти.