Науково-методична рада

Науково-методична рада ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України є постійно діючим колегіальним дорадчим органом Університету менеджменту освіти, Консорціуму закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти, що координує й регулює провідні напрями їх науково-методичної, освітньо-наукової, навчально-методичної та організаційно-методичної діяльності й забезпечує їх реалізацію на основі педагогічного співробітництва й взаємопідтримки.

Метою діяльності науково-методичної ради є координація науково-методичної, освітньо-наукової, навчально-методичної й організаційно-методичної роботи  закладів ППО – засновників Консорціуму та УВУПО, обмін досвідом і технологіями її організації й спрямування її на реалізацію державної освітньої політики у галузі післядипломної педагогічної освіти і освіти дорослих.

Головними завданнями НМР є:

- аналіз, узагальнення й поширення прогресивного досвіду та інноваційних технологій організації науково-методичної роботи і професійного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти і освіти дорослих;

- організація спільної роботи закладів ППО щодо забезпечення якості післядипломної освіти;

- науково-методичний супровід діяльності закладів ППО щодо розроблення, експертизи, впровадження стандартів післядипломної освіти, освітніх програм, науково-методичних і навчально-методичних комплексів з різних напрямів професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти тощо;

- встановлення партнерства та ефективної взаємодії закладів післядипломної освіти з органами управління, освітніми установами, навчальними закладами і громадськими організаціями з метою сприяння ефективному розв’язанню проблем у післядипломній освіті та освіті дорослих в Україні на законодавчому, науково-методичному та науково-організаційному рівнях

Відповідно до наказу від 18.03.2016 р. № 01-01/90 очолює Науково-методичну раду Університету  О.М. Отич,  проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови НМР Н.В. Любченко, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

Відповідальний секретар НМР – Т.С. Кравчинськастарший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук.

СекретарНМР з питань  роботи із закладами ППО – А.С. Науменко, завідувач відділу науково-методичного забезпечення ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Технічний секретар  НМР – Я.Й. Васильченко, начальник редакційно-видавничого відділу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Читати також:

 • Склад науково-методичної ради
  Завантажити
 • План роботи науково-методичної ради УМО на 2017 рік
  Завантажити
 • Положення про науково-методичну раду Університету менеджменту освіти та науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
  Завантажити
 • Заява до розгляду на засіданні НМ ради УМО для подальшого друку
  Завантажити