Науково-методична рада

Науково-методична рада ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України є постійно діючим колегіальним дорадчим органом Університету менеджменту освіти, Консорціуму закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти, що координує й регулює провідні напрями їх науково-методичної, освітньо-наукової, навчально-методичної та організаційно-методичної діяльності й забезпечує їх реалізацію на основі педагогічного співробітництва й взаємопідтримки.

Метою діяльності науково-методичної ради є координація науково-методичної, освітньо-наукової, навчально-методичної й організаційно-методичної роботи закладів ППО – засновників Консорціуму та УВУПО, обмін досвідом і технологіями її організації й спрямування її на реалізацію державної освітньої політики у галузі післядипломної педагогічної освіти і освіти дорослих.

Основними завданнями НМР є:

 • аналіз, узагальнення й поширення прогресивного досвіду та інноваційних технологій організації науково-методичної роботи і професійного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти і освіти дорослих;
 • організація спільної роботи закладів ППО щодо забезпечення якості післядипломної освіти;
 • науково-методичний супровід діяльності закладів ППО щодо розроблення, експертизи, запровадження стандартів післядипломної освіти, освітніх програм, науково-методичних і навчально-методичних комплексів з різних напрямів професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти тощо;
 • встановлення партнерства й ефективної взаємодії закладів післядипломної освіти з органами управління, освітніми установами, навчальними закладами і громадськими організаціями з метою сприяння ефективному розв’язанню проблем у післядипломній освіті й освіті дорослих в Україні на законодавчому, науково-методичному та науково-організаційному рівнях.

Відповідно до наказу № 01-01/43 від 31.01.2018 р. «Про склад науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на 2018 р.» Науково-методичну раду Університету очолює О. М. Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови НМР – В. В. Супрун, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат економічних наук, доцент.

Відповідальний секретар НМРТ. С. Кравчинська, учений секретар ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Секретар НМР по роботі із закладами ППОА. В. Баглай, в. о. завідувача відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Технічний секретар НМР Я. Й. Васильченко, начальник редакційно-видавничого відділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Читати також:

 • Склад науково-методичної ради
  Завантажити
 • План роботи науково-методичної ради УМО на 2018 рік
  Завантажити
 • Положення про науково-методичну раду Університету менеджменту освіти та науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
  Завантажити
 • Заява до розгляду на засіданні НМ ради УМО для подальшого друку
  Завантажити