План роботи Вченої Ради на 2018рік

Зміст роботи

Термін виконання,

місце проведення

Відповідальні

1

2

3

4

ЗАСІДАННЯ 1

1

Про затвердження плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2018 рік.

24.01.2018

Зал засідань

М. О. Кириченко,

О. М. Отич

ЗАСІДАННЯ 2

1

Звіт про фінансову діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

14.02.2018

Зал засідань

Н. І. Бєлік, О. П. Ситніков

2

Про організацію роботи з персоналом у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Т. І. Поліщук

3

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

ЗАСІДАННЯ 3

1

Про організацію та навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання слухачів ПК в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

18.04.2018

Зал засідань

О. П. Ситніков

2

Про ліцензування перспективних напрямів підготовки здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації, акредитації освітніх програм

Л. М. Трухан

3

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

ЗАСІДАННЯ 4

1

Про підготовку іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти

20.06.2018

Зал засідань

С. І. Синенко

2

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти в системі підвищення кваліфікації

Т. М. Сорочан

3

Про стан організації профорієнтаційної роботи в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та заходи з підготовки до вступної кампанії 2018 р.

Заступники директорів інститутів,

Т. О. Букорос

4

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

 

2

3

4

ЗАСІДАННЯ 5

1

Про діяльність ДВНЗ«Університет менеджменту освіти» щодо реалізації державної політики з реформування освіти та упровадження Концепції Нової української школи

19.09.2018

Зал засідань

М. О. Кириченко, директори інститутів

2

Про організацію наукової роботи в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

О. М. Отич, І. Г. Отамась,

директори інститутів,

О. Л. Ануфрієва

3

Про результати господарської діяльності в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Д. І. Стецюк

4

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

ЗАСІДАННЯ 6

1

Про моніторинг якості вищої освіти в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

14.11.2018

Зал засідань

Проректор,

О. В. Алейнікова,

Т. М. Сорочан,

О. П. Ситніков,

В. Г. Станкевич

2

Про організацію освітнього процесу в ННІМП в умовах оновлення освітнього законодавства

О.В. Алейнікова

3

Про атестацію аспірантів та докторантів у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

О. М. Отич,

О. Л. Ануфрієва

4

Про результати вступної кампанії 2018 року

Директори інститутів,

Т. О. Букорос

5

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

ЗАСІДАННЯ 7

1

Звіт про роботу УМО в 2018 році

19.12.2018

Зал засідань

М. О. Кириченко,

директори інститутів

2

Про експериментальну діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

О. М. Отич, І. Г. Отамась

директори інститутів

3

Про роботу Спеціалізованої Вченої ради Д 26.455.03

О. М. Отич,

О. С. Снісаренко