План роботи Вченої Ради на 2017рік

Зміст роботи

Термін виконання,

місце проведення

Відповідальні

1

2

3

4

ЗАСІДАННЯ 1

1.

Організація підготовки докторів філософії у ДВНЗ «УМО»

08.02.2017

Зал засідань

О. М. Отич

О. Л. Ануфрієва

2.

Діяльність та перспективи розвитку кафедр Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

О. В. Алейнікова

Завідувачі кафедр

НН ІМП

3.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

ЗАСІДАННЯ 2

1.

Організаційно-технічне та навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання в Університеті

19.04.2017

Зал засідань

М. О. Кириченко

Директори інститутів

С. П. Касьян

В. Ю. Савченко

2.

Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи в структурних підрозділах Університету

М. О. Кириченко,

Директори  інститутів

Т. О. Букорос

3.

Стан та перспективи діяльності наукової бібліотеки з формування інформаційного середовища Університету

О. М. Отич,

О. Л. Озерян

4.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

 

1

2

3

4

ЗАСІДАННЯ 3

1.

Основні напрями наукової роботи в ДВНЗ «УМО»

17.05.2017

Зал засідань

О. М. Отич

Директори  інститутів

2.

Організація виховної роботи в ННІМП  та БІНПО

О. В. Алейнікова

О. П. Ситніков

І. В. Пустовалов

А. О. Клочко

3.

Підготовка до проведення вступної кампанії 2017року

О.В. Алейнікова

О.П. Ситніков

Н.Г.  Діденко

Т. О. Букорос

4.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

ЗАСІДАННЯ 4

1.

Організація електронного документообігу в Університеті на основі сервісів Office 365

21.06.2017

Зал засідань

М. О. Кириченко

С. П. Касьян

В. Ю. Савченко

В. О.Кравець

2.

Розроблення нормативного забезпечення ППО в рамках реалізації спільної діяльності МОН України та НАПН України

О. М. Отич,

Т. М. Сорочан,

О. П. Ситніков

3.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

ЗАСІДАННЯ 5

1.

Робота ННІМП щодо реалізації вимогЗакону України «Про вищу освіту»

20.09.2017

Зал засідань

М.О. Кириченко

О. В. Алейнікова

Завідувачі кафедр ННІМП

2.

Діяльність ради молодих учених УМО

О. М. Отич

Я. Л. Катюк

3.

Результати першого етапу вступної кампанії 2017 р.

М. О. Кириченко

Директори інститутів

Т. О. Букорос

4.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

 

 

1

2

3

4

ЗАСІДАННЯ 6

1

Забезпечення якості курсової підготовки педагогічних працівників ПТНЗ у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

18.10.2017

Зал засідань

М.О.Кириченко

О. П. Ситніков

Завідувачі кафедр  БІНПО

2

Атестація аспірантів та докторантів УМО

О. М. Отич,

О. Л. Ануфрієва

3

Результати та перспективидіяльності Студентської колегії УМО

О. В. Алейнікова

О. П. Ситніков

Голова  Студентської колегії  УМО

4

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

ЗАСІДАННЯ 7

1

Робота ЦІППО з упровадження інноваційних освітніх технологій в процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників та  керівних кадрів освіти

15.11.2017

Зал засідань

М.О.Кириченко

Т. М. Сорочан

Завідувачі кафедр  ЦІППО

 

2

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03

О. С. Снісаренко

3

Робота кафедр із здобувачами наукових ступенів

О. М. Отич

О. Л. Ануфрієва

Завідувачі кафедр

О. С. Снісаренко

4

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету

 

ЗАСІДАННЯ 8

1

Підсумки роботи Університету за 2017 рік

20.12.2017

Зал засідань

М. О. Кириченко

О. М. Отич

Директори  інститутів

2

Затвердження звіту про роботу Університету за 2017 рік

 

1

2

3

4

3

Затвердження плану роботи Університету на 2018 рік

 

 

4

Затвердження тематичних планів наукових досліджень кафедр УМО на 2018 рік

О. М. Отич

Завідувачі кафедр  УМО

5

Підсумки роботи і аналіз виконання рішень вченої ради за 2017 рік

Голова Вченої ради