План роботи Вченої Ради на 2019рік

 

№ з/п

Основні питання, що виносяться на обговорення

Відповідальні

1

2

3

Засідання 1 (20.02.2019)

1

Звіт про фінансову діяльність ДВНЗ «УМО»

Н. І. Бєлік

2

Про стан організації профорієнтаційної роботи у ДВНЗ «УМО» та заходи з підготовки до вступної кампанії 2019 р.

Т. О. Букорос, заступники директорів інститутів

3

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

Засідання 2 (17.04.2019)

1

Про організацію освітньої діяльності у ДВНЗ «УМО»

В. А. Гладуш

2

Про підготовку пакету документів до МОН України щодо внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку наукових фахових видань України

О. М. Отич,

голови редакційних колегій

3

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

Засідання 3 (19.06.2019)

1

Про організацію навчально-методичної роботи у БІНПО

О. П. Ситніков

2

Про стан виховної роботи в ННІМП та БІНПО

О. В. Алейнікова,

О. П. Ситніков,

заступники директорів інститутів з виховної роботи

3

Про підготовку пакету документів до МОН України щодо внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку наукових фахових видань України

О. М. Отич,

голови редакційних колегій

4

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

Засідання 4 (18.09.2019)

1

Про організацію науково-методичної діяльності у ДВНЗ «УМО»

О. М. Отич

2

Про результати роботи з підготовки навчально-матеріальної бази Університету до початку нового навчального року

Д. І. Стецюк

3

Контроль за виконанням рішень Вченої ради

В. Г. Станкевич

Засідання 5 (13.11.2019)

1

Про організацію та результати міжнародної діяльності у ДВНЗ «УМО»

О. М. Отич

2

Науково-методичний супровід освітнього процесу відповідно до нових освітніх програм

Т. М. Сорочан

3

Про підготовку пакету документів до МОН України щодо внесення друкованих видань ДВНЗ «УМО» до Переліку наукових фахових видань України

О. М. Отич,

голови редакційних колегій

4

Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2020 р.

Т. М. Сорочан

Засідання 6 (19.12.2019)

1

Звіт про роботу Університету у 2019 р.

Н. І. Клокар, О.М. Спірін

директори інститутів

2

Про затвердження плану роботи ДВНЗ «УМО» на 2020 р.

Н І. Клокар