План роботи Вченої Ради на 2022рік

 

№ з/п

Основні питання що виносяться на обговорення

Відповідальні

Засідання 1 – 19.01.2022

1.

Звіт про роботу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2021 році.

О.М. Спірін

2.

Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 році:

1.1. «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (2017-2021 рр.);

1.2. «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (2019-2021 рр.);

1.3. «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (2017-2021 рр.).

О.М. Спірін


П.В. ЛушинО.В. Дубініна
В.В. Сидоренко

3.

Про виконання І етапу НДР(проміжний звіт)

  • «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(РК 0120U104637) (12.2020–12.2025 рр.)

Т.М.Сорочан

4.

Різне.

 

Засідання 2 – 16.02.2022

1.

Про роботу Наукової бібліотеки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О.М. Спірін
В.Ю. Кемпе

2.

Звіт про фінансово-господарську діяльність УМО за 2021 рік. Затвердження фінансового плану доходів та видатків на 2022 рік.

Н.І. Бєлік
Т.О. Депутат

3.

Різне.

 

Засідання 3 – 16.03.2022

1.

Організація роботи з роботодавцями в УМО: основні напрями та інноваційні шляхи розвитку.

Н.П. Муранова
В.В. Сидоренко
Т.Є. Рожнова

2.

Про роботу органів студентського самоврядування Університету та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації Університету та органів студентського самоврядування.

В.І. Драгунова
П.В. Бірюк

3.

Різне.

 

Засідання 4 – 20.04.2022

1.

Про реалізацію Стратегії УМО до 2024 року.

М.О. Кириченко
Н.П. Муранова
О.М. Спірін

2.

Про стан профорієнтаційної роботи ННІМП та забезпечення нового набору здобувачів вищої освіти.

Н.П. Муранова
Т.Є. Рожнова

3.

Різне.

 

Засідання 5 – 18.05.2022

1.

Про стан реалізації Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О.М. Спірін
В.Ю. Савченко
Д.О. Алейніков

2.

Звіт аспірантів та докторантів які навчаються за кошти державного бюджету

О.М. Спірін
О.Л.Ануфрієва (аспіранти, докторанти, наукові керівники (консультанти)/завідувачі кафедр

3.

Різне.

 

Засідання 6 – 15.06.2022

1.

Обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників.

Н.П. Муранова
Т.І. Поліщук

2.

Про публікаційну активність та моніторинг впровадження результатів науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О.М. Спірін
Д.О Алейніков

3.

Різне.

 

Засідання 7– 21.09.2022

1.

Про атестацію аспірантів та докторантів у ДЗВО  «УМО»

О. М. Спірін
О. Л. Ануфрієва

2.

Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації освітнього процесу в цей період.

Д.І. Стецюк

3.

Різне.

 

Засідання 8 – 19.10.2022

1.

Про освітню, наукову і науково-організаційну діяльність Центрального інституту післядипломної освіти за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку.

Н.П.Муранова
О.М.Спірін
Т.М.Сорочан

2.

Про інноваційні підходи до організації усіх видів практик здобувачів вищої освіти в Університеті: основні завдання практики.

Н.П. Муранова
Т.Є. Рожнова,
В.В. Сидоренко

3.

Різне.

 

Засідання 9 – 16.11.2022

1.

Про освітню, наукову і науково-організаційну діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та психології за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку

Н.П.Муранова
О.М.Спірін
Т.Є.Рожнова

2.

Про освітню, наукову і науково-організаційну діяльність Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку.

Н.П.Муранова
О.М.Спірін
В.В.Сидоренко

3.

Про атестацію аспірантів та докторантів Університету

О.М.Спірін
О.Л.Ануфрієва

4.

Різне.

 

Засідання 10 – 21.12.2022

1.

Обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників.

Н.П. Муранова
Т.І. Поліщук

2.

Про результати вступної кампанії 2022 року, завдання щодо організації та забезпечення прийому вступників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до УМО на 2023 рік.

Н.П. Муранова
В.І. Драгунова
А.Б. Єрмоленко
О.Л. Ануфрієва

3.

Про Звіт про виконання завершених та перехідних прикладних наукових досліджень Університету

О.М.Спірін
Керівники НДР

4.

Різне.

 

Січень 2023

1.

Підсумки роботи Університету за 2022 рік та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності.

М.О. Кириченко
Н.П. Муранова
О.М. Спірін

2.

Про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості в УМО. Підсумки роботи Ради з якості у 2021-2022 роках та ефективність впливу рішень на відповідні напрями діяльності Університету.

Н.П. Муранова
О.А. Безнос

3.

Затвердження плану роботи Вченої ради на 2023 рік.

Н.П. Муранова

4.

Різне.

 

Примітка:

1) У разі необхідності проводити позачергові засідання Вченої ради Університету для вирішення (розгляду) актуальних питань.

2) Згідно з регламентом роботи Вченої ради Університету кадрові, конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного за рішенням голови Вченої ради.