План роботи Вченої Ради на 2019рік

 

№ з/п

 

Основні питання що виносяться на обговорення

 

Відповідальні

Засідання 1 - 18.01.2021

1.

Звіт про роботу  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020 р.

О. М. Спірін

2.

Затвердження плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021 рік

О. М. Спірін

3.

Про стан виконання угод та договорів між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та ТОВ «Лотос ЛТД»

Д. І. Стецюк

3.

Різне

 

Засідання 2 – 24.02.2021

1.

Про досвід функціонування психологічної служби «PSY U2» Навчально-наукового інституту менеджменту та психології як започаткування впровадження дуальної форми навчання 

Т.Є.Рожнова
П. В. Лушин

2.

Фінансовий звіт ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  за 2020 рік та фінансовий план на 2021 рік

Н.І.Бєлік

3.

Про моніторинг впровадження результатів наукових досліджень в університеті

О.М.Спірін
Д.О. Алейніков

4.

Різне

 

Засідання 3 – 21.04.2021

1.

Про основні напрями та завдання цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О.М.Спірін
С.П.Касьян В.Ю.Савченко

2.

Про використання технологій формальної та неформальної освіти у підвищенні кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в Центральному інституті післядипломної освіти

Т.М.Сорочан

3.

Про стан підготовки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до роботи в осінньо-зимовий період ((контроль виконання п. 4 рішення  від 23.09.2020 р. (протокол №9))

Д. І. Стецюк

4.

Різне

 

 

Засідання 4 – 16.06.2021

1.

Обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників

О. М. Спірін
Т. І. Поліщук

2.

Про результати забезпечення якості освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020-2021 навчальному році 

О. М. Спірін
Директори інститутів

3.

Про стан організації освітньої та науково-методичної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах децентралізації ((контроль виконання рішення  від 21.10.2020 р. (протокол №10))

О. М. Спірін
Директори інститутів

4.

Про підготовку до вступної кампанії у 2021 році.

 

Директори інститутів
І. В. Жукова

5.

Різне

 

Засідання 5 – 15.09.2021

1.

Про стан підготовки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до роботи в осінньо-зимовий період

Д. І. Стецюк

2.

Про співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  з установами МОН і НАПН України

О. М. Спірін

3.

Про освітню та науково-методичну діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту і психології ДЗВО  «Університет менеджменту освіти»

Т. Є. Рожнова 

4.

Різне

 

Засідання 6 – 20.10.2021

1.

Про підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах змішаного навчання

 

М.О.Кириченко
О. М. Спірін
Директори інститутів

2.

Внутрішня система забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО: інструменти, процедури і заходи

В. В. Сидоренко

3.

Різне

 

Засідання 7 – 17.11.2021

1.

Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 році:

  • «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-2021 рр.)
  • «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (2017-2021 рр.)

О. І.Бондарчук
З. В. Рябова

2.

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології: результати та перспективи

Т. Є. Рожнова 

3.

Про результати вступної кампанії та роботу Відбіркової комісії БІНПО у 2021 році.

І.В. Жукова
А.Б.Єрмоленко

4.

Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021 р.

Т. М. Сорочан

5.

Різне

 

Засідання 8 – 15.12.2021

1.

Обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників

О. М. Спірін
Т. І. Поліщук

2.

Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 році:

1.1. «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (2017-2021 рр.);

1.2. «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (2019-2021 рр.);

1.3. «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (2017-2021 рр.)

О. М. Спірін
П. В. Лушин
О.В.Алейнікова
В.В.Сидоренко 

3.

Про стан виховної та іміджевої роботи в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ((контроль виконання рішення  від 21.10.2020 р. (протокол №10))

Директори інститутів

4.

Про атестацію аспірантів та докторантів у ДЗВО «УМО»

О. М. Спірін
О.Л. Ануфрієва

5.

Про затвердження Правил прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2022 р.

І. В. Жукова

Січень 2022

1.

Про затвердження Плану роботи Університету на 2022 р.

О. М. Спірін

2.

Звіт про роботу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021 р.

О. М. Спірін

3.

Різне