ПЛАН  ЗАСІДАНЬ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  УНІВЕРСИТЕТУ

НА 2023 рік

 

№ з/п

Основні питання що виносяться на обговорення

Відповідальні

 

Засідання 1 – 18.01.2023 р.

1.

Підсумки роботи Університету за 2022 рік та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності.

М.О. Кириченко

Н.П. Муранова

О.М. Спірін

 

2.

Про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти в УМО. Підсумки роботи Ради з якості у 2021-2022 роках та ефективність впливу її рішень на відповідні напрями діяльності Університету.

Н.П. Муранова

О.А. Безнос

 

3.

Затвердження плану роботи Університету на 2023 рік.

Н.П. Муранова

 

4.

Різне.

 

 

Засідання 2 – 15.02.2023 р.

1.

Про стан наукової діяльності Університету, та заходи щодо подальшого розвитку наукових досліджень

О.М.Спірін

І.Г.Отамась

 

2.

Стан фінансового забезпечення Університету та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг. Ухвалення річного фінансового звіту за 2023 рік та фінансового плану на 2024 рік.

М.О. Кириченко

Н.І. Бєлік

Т.О. Депутат

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 3 – 15.03.2023 р.

1.

Про виконання рішення Президії НАПН України щодо звіту Університету 16 листопада  2022 року.

М.О.Кириченко

Н.П. Муранова

О.М. Спірін

Д.І. Стецюк

 

2.

Про затвердження Стратегії розвитку Університету на 2023-2026 рр.

М. О. Кириченко

О. М. Спірін

Н. П. Муранова

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 4 – 19.04.2023 р.

1.

Про вдосконалення форм проведення практик здобувачів вищої освіти в Університеті.

 

Н. П. Муранова

В.В.Сидоренко, Т.Є.Рожнова

Керівники практик інститутів

 

2.

Інформація про наукову роботу здобувачів вищої освіти Університету.

О. М. Спірін

Заступники директорів ННІМП, БІНПО

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 5 – 17.05.2023 р.

1.

Про стан організаційної роботи та методичного забезпечення заочної та денної форм навчання та основні завдання щодо підвищення якості підготовки фахівців в сучасних умовах.

Н.П. Муранова

Т.М.Сорочан

В.В.Сидоренко

Т.Є.Рожнова

 

2.

Звіт аспірантів та докторантів, які навчаються за кошти державного бюджету

О.М. Спірін

О.Л.Ануфрієва

(аспіранти, докторанти, наукові керівники (консультант)/завідувачі кафедр

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 6 – 21.06.2023 р.

1.

Стан та завдання щодо інтеграції Університету в світовий науково-освітній простір.

Н.П.Муранова

О.М.Спірін

 

2.

Про публікаційну активність та моніторинг впровадження результатів науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О.М.Спірін

В.Ю.Кемпе

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 7– 20.09.2023 р.

1.

Про дослідження проблеми трансформації професійного розвитку педагогічних і  науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти

Н.П.Муранова

О.М. Спірін

Т. М. Сорочан

 

2.

Про результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати заліково-екзаменаційної сесій

Н.П. Муранова, директори інститутів

Керівники навчальних частин,

О.А.Безнос

 

3.

Про атестацію аспірантів та докторантів у ДЗВО  «УМО»

О. М. Спірін

О. Л. Ануфрієва

 

4.

Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації освітнього процесу в цей період.

Д.І. Стецюк

 

5.

Різне.

 

 

Засідання 8 – 18.10.2023 р.

1.

Про діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та психології у 2023 році та перспективи його розвитку

Н.П.Муранова

О.М.Спірін

Т.Є.Рожнова

 

2.

Про діяльність Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти у 2023 році та перспективи його розвитку

Н.П.Муранова

О.М.Спірін

В.В.Сидоренко

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 9 – 15.11.2023 р.

1.

Про діяльність Центрального інституту післядипломної освіти у 2023 році та перспективи його розвитку

Н.П.Муранова

О.М.Спірін

Т.М.Сорочан

 

2.

Про роботу наукової бібліотеки та її вплив на якість освітньої, наукової діяльності Університету та перспективи розвитку.

О.М.Спірін

В.Ю.Кемпе

 

3.

Різне.

 

 

Засідання 10 – 20.12.2023 р.

1.

Обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників.

Т.І.Поліщук

 

2.

Про результати вступної кампанії 2023 року, завдання щодо організації та забезпечення прийому вступників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до УМО на 2024 рік.

Н.П.Муранова

В.В.Драгунова

А.Б.Єрмоленко

О.Л.Ануфрієва

 

3.

Звіт перехідних прикладних наукових досліджень Університету

О.М.Спірін

Керівники НДР

 

4.

Різне.

 

 

Січень -2024

1.

Підсумки роботи Вченої ради, Ради із забезпечення якості та освітньої діяльності у 2022-2023 навчальному році та ефективність впливу їх рішень на відповідні напрями діяльності Університету.

А.А.Вініченко

О.А.Безнос

 

2.

Інформація про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у 2023 році.

Голова ради,

А.А. Вініченко

 

3.

Різне

 

 

 

 

Примітка:

1) У разі необхідності проводити позачергові засідання Вченої ради Університету для вирішення (розгляду) актуальних питань.

2) Згідно з регламентом роботи Вченої ради Університету кадрові, конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного за рішенням голови Вченої ради.