План роботи Вченої Ради на 2019рік

 

№ з/п

Основні питання, що виносяться на обговорення

Відповідальні

1

2

3

Засідання 1 (29.01.2020)

1.

Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2019 році

О. М. Спірін

Т. М. Сорочан

Л. М .Сергеєва

Л. Л. Ляхоцька

2.

Фінансовий звіт ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  за 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік

Н. І. Бєлік

3.

Різне.

3.1. Про підготовку до державної атестації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  в частині провадження наукової діяльності

3.2. Про затвердження положення «Про академічну доброчесність у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

О. М. Спірін

І. Г. Отамась

Н. І. Клокар

 

Засідання 2 (19.02.2020)

 

1.

Про хід та проміжні результати виконання НДР:

1.1.             «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій», (2017-2021 рр.);

1.2.            «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (2017-2021 рр.).

О. М. Спірін

 

О. І. Бондарчук

 

З. В. Рябова

2.

Різне

 

Засідання 3 (18.03.2020)

1.

Про хід та проміжні результати виконання НДР:

1.1.             «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (2017-2021 рр.);

1.2.             «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (2019-2021 рр.);

1.3.            «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності», (2017-2021 рр.).

О. М. Спірін

П. В. Лушин

 

О. В. Алейнікова

 


 В. В. Сидоренко

 

2.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Т.І. Поліщук

3.

Контроль виконання рішень.

А. А. Вініченко

4.

Різне

 

Засідання 4 (15.04.2020)

1.

Про стратегію розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2020-2024 рр.

 

М. О. Кириченко

Н. І. Клокар

О. М. Спірін

директори інститутів

2.

Про стан виховної  та іміджевої роботи в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Директори інститутів

3.

Різне

 

Засідання 5 (20.05.2020)

1.

Про використання технологій формальної та неформальної освіти у підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Т. М. Сорочан

В. В. Сидоренко

2.

Контроль за виконанням рішень.

А. А. Вініченко

3.

Різне

 

Засідання 6 (17.06.2020)

1.

Про моніторинг впровадження результатів наукових досліджень та публікаційну активність науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

О. М. Спірін

Д. О. Алєйніков

2.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Т. І. Поліщук

3.

Різне

 

Засідання 7 (16.09.2020)

1.

Про стан підготовки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до роботи в осінньо-зимовий період

Д.І.Стецюк

2.

Про співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  з установами МОН і НАПН України

М.О.Кириченко

3.

Різне

 

Засідання 8 (21.10.2020)

1.

Про освітню  і науково-методичну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в умовах децентралізації освіти

М. О. Кириченко

2.

Про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Н. І. Клокар

О. А. Ковтун

3.

Різне

 

Засідання 9 (18 .11.2020)

1.

Про роботу приймальної комісії і результати вступної

кампанії у 2020 році

О. В. Алейнікова

В. В. Сидоренко

2.

Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021 р.

Т. М. Сорочан

В. В. Сидоренко

3.

Різне

 

Засідання 10 (16.12. 2020)

1.

Про атестацію аспірантів та докторантів у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» .

О. М. Спірін

О. Л. Ануфрієва

2.

Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020 році:

 

2.1.  Тема «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2016-2020 рр.);

 

2.2. Тема «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (2016-2020 рр.)

 

 

О. М. Спірін

 

 

Н. І. Клокар

 

 

 

 

 

Т. І. Бурлаєнко

 

3.

Затвердження плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021 рік

Н. І. Клокар

4.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Т. І. Поліщук

5.

Контроль за виконанням рішень

А. А. Вініченко

6.

Різне