НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

Грунтуючись на необхідності створення належного зв’язку між ринком праці і системою вищої освіти, забезпечення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», науково-методичний центр (НМЦ) ліцензування та акредитації, зокрема, ставить перед собою задачу постійно розширювати спектр освітніх програм, яких потребує наше суспільство. Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016 № 53 від 01.02.2017), що затверджує новий перелік галузей підготовки та спеціальностей. Вивчаючи попит на кваліфікованих фахівців на ринку праці, НМЦ ліцензування та акредитації продовжує розробляти обгрунтування пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей, запровадження нових освітніх програм.

Ліцензування − процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 18 грудня 2019 року № 392-IX).

Акредитація освітньої програми − оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою здійснюється за кожним критерієм згідно зі шкалою оцінювання, яка охоплює чотири рівні відповідності:

рівень «F» - освітня програма та/або освітня діяльність за цією програмою не відповідає визначеному критерію, і виявлені недоліки мають фундаментальний характер та/або не можуть бути усунені протягом одного року;

рівень «E» - освітня програма та/або освітня діяльність за цією програмою загалом не відповідає визначеному критерію, однак виявлені недоліки можна усунути протягом одного року;

рівень «B» - освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими;

рівень «A» - освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, у тому числі мають інноваційний/взірцевий характер.

Сертифікат про акредитацію підтверджує відповідність освітньої програми закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу диплома державного зразка за цією спеціальністю.

НМЦ ліцензування та акредитації моніторяться зміни у законодавстві, за необхідності отримуються роз’яснення  у відповідному відділі Міністерства освіти і науки України та Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти і розробляються рекомендації щодо підготовки ліцензійних та акредитаційних справ.

Заклади вищої освіти у період з 1 червня по 1 серпня кожного року в електронній формі попередньо повідомляють Національне агентство про намір акредитувати освітні програми в наступному навчальному році. До 1 вересня кожного року Національне агентство складає графік прийняття заяв про акредитацію і відкриває доступ до електронного кабінету, через який заклад вищої освіти подаватиме відповідні матеріали для акредитації.

Мета і завдання

Положення центру

Склад

Документація

Акредитація ОНП / ОП

Контакти

Новини та оголошення