ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

Грунтуючись на необхідності створення належного зв’язку між ринком праці і системою вищої освіти, забезпечення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відділ ліцензування та акредитації, зокрема, ставить перед собою задачу постійно розширювати спектр освітніх програм, яких потребує наше суспільство. Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, що затверджує новий перелік галузей підготовки та спеціальностей. Вивчаючи попит на кваліфікованих фахівців на ринку праці, відділ ліцензування та акредитації продовжує розробляти обгрунтовання пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей, запровадження нових освітніх програм.

Ліцензування − процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Акредитація освітньої програми − оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет:

  • відповідності стандарту вищої освіти;
  • спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
  • досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

Сертифікат про акредитацію підтверджує відповідність освітньої програми вищого навчального закладу за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу диплома державного зразка за цією спеціальністю.

З введенням у дію нового Закону про вищу освіту змінюється порядок ліцензування й акредитації. Відділом ліцензування та акредитації моніторяться зміни у законодавстві, за необхідності отримуються роз’яснення  у відповідному відділі Міністерства освіти і науки України та розробляються рекомендації щодо підготовки ліцензійних та акредитаційних справ.

  Мета і завдання

  Склад

  Документація

  Контакти

  Новини та оголошення