мета і завдання

Науково-методичний центр ліцензування та акредитації створений з метою:

  • координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, включеними до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку спеціальностей;
  • акредитації освітніх програм.

Метою діяльності НМЦ ліцензування та акредитації є організаційно – правовий супровід процесу експертного підтвердження спроможності Університету проводити якісну освітню підготовку за заявленими видами і напрямами ліцензування та акредитації, що має сприяти реалізації освітньої політики держави щодо прав громадян України на отримання вищої освіти.

Завдання Центру:

  •  координація роботи з ліцензування та акредитації;
  • збір, аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей, освітніх програм), проходження акредитації;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей, освітніх програм) у Міністерство освіти і науки України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;
  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення терміну їх дії;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
  • участь у розробці та реалізації науково- методичних проектів;
  • здійснення контролю щодо дотримання Ліцензійних умов для здійснення освітньої діяльності.