мета і завдання

Відділ ліцензування та акредитації створений з метою:

  • координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, включеними до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку спеціальностей;
  • акредитації освітніх програм.

Завдання відділу

  •  координація роботи з ліцензування та акредитації;
  • збір, аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей), проходження акредитації;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) у Міністерство освіти і науки України,  Акредитаційну комісію;
  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення терміну їх дії;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету.