Законодавство та нормативна документація

 

Листи-роз’яснення:

  1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53;
  2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими;
  3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.;
  4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році;
  5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації;
  6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації.