Вимоги до оформлення статей для «Педагогічної газети»

Текст: у текстовому редакторі Word (у форматі *.doc) через 1,5 інтервал.

Шрифт: гарнітура Times New Roman, 12 кегель.

Обсяг тексту:

Якщо стаття наукова – не більше 4 сторінок.

Якщо стаття звичайна інформаційна (вітальна) – не більше 2 сторінок.

Фото: Якщо стаття супроводжується фотографіями, їх не потрібно вставляти в сам документ. При надсиланні статті підписані фото надсилати окремими файлами, так як редактор самостійно буде компонувати текст та фото в загальній верстці газети.

  За змістом фотографія повинна бути інформативною, на ній повинно бути видно, що відбувається якась подія за темою статті:

У осіб на фотографіях повинно бути чітко видно обличчя, краще з ближчого ракурсу.

Кількість осіб  на фотографіях  не повинна перевищувати 15-20.

Не потрібно ставити фотографії, на яких особи стоять боком чи спиною.

Терміни: Газета виходить в друк 20 числа кожного місяця, тому бажано надсилати інформацію до 10 числа кожного місяця (або індивідуально домовлятись з редактором).

Контакти:

Головний редактор Рапіна Лідія Анатоліївна

Т. (044) 481-37-41

Т. м. (050) 387-18-10

E – mail: lida_rapina@ukr.net

Передплатний індекс «Педагогічної газети»: 30670

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ САЙТУ НАПН УКРАЇНИ

1. За обсягом, інформацію потрібно подавати не більше 10-15 речень (про головне і по суті).

2. В заголовку повинен відображатися зміст інформаційного повідомлення (статті) щоб було зрозуміло про що йде мова.

3. За змістом стаття повинна нести дійсно новизну, що характерне саме для УМО (не потрібно надсилати інформацію про проведення планових робочих рад і т.ін.)

4. Інформацію бажано супроводжувати змістовною фотографією.

5. Надсилати інформацію бажано на 2 день після проведення заходу.

6. Інформацію надсилати на e-mail: press@naps.gov.ua, прес-служба: тел. (044) 481-37- 40